Teate vaade
Ettevõte AS Silvano Fashion Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 15 mai 2019 15:15:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Aktsiakapitali suurendamise registreerimine äriregistris
Tekst
15. mail 2019 kanti äriregistrisse AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali
suurendamine 3.mail 2019 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel.

Aktsionäride üldkoosoleku otsuse kohaselt otsustati suurendada AS-i Silvano
Fashion Group aktsiakapitali 3 600 000 euro võrra 3 600 000 eurolt 7 200 000
euroni olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel 0,10 euro võrra iga
aktsia kohta ehk 0,10 eurolt 0,20 eurole.
Aktsiaseltsi aktsiate koguarv ei muutu. Aktsiakapitali suurendamise tulemusena
on  AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali suurus 7 200 000 eurot.


Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus osaleda fondiemissioonis, fikseeritakse
17.05.2019. aasta seisuga arveldussüsteemi tööpäeva lõpus. Aktsiatega seotud
õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.05.2019; alates sellest kuupäevast ei ole
aktsiad omandanud  isik õigustatud osalema fondiemissioonis. Aktsiate
nimiväärtuse suurendamine toimub koheselt pärast aktsiakapitali suurendamise
kohta äriregistrisse kande tegemist.


Jarek Särgava
Juhatuse liige
Silvano Fashion Group
Tel +372 680 1396
jarek.sargava@silvanofashion.com