Teate vaade
Ettevõte AS Silvano Fashion Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 10 mai 2019 23:55:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Muudatused Silvano Fashion Group nõukogus
Tekst
Seoses avalduse esitamisega lahkus 3. maist 2019.a. Silvano Fashion Group AS
nõukogust Ants Susi.

Tulenevalt aktsionäri koosoleku otsusega 3.mail 2019.a. valiti Silvano Fashion
Group nõukogu liikmeks Triin Nellis.

Triin Nellis on viimased aastad täitnud Selecta Resources konsultandi
ülesandeid.

Triin Nellis-le ei kuulu valimise hetkel ühtki Silvano Fashion Group aktsiat.

Jarek Särgava
Juhatuse liige
AS Silvano Fashion Group