Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 10 mai 2019 17:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PRF: AS PRFoods auditeerimata konsolideeritud müügikäive aprill 2019
Tekst
PRFoodsi 2019. aasta aprilli auditeerimata konsolideeritud käive oli 7,74
miljonit eurot, 0,61 miljon eurot ehk 8,5% rohkem kui 2018. aasta aprillis.

Grupi ühinemiseelsete ettevõtete käive kasvas aasta võrdluses 0,78 miljonit
eurot, Suurbritannia ettevõtete käive suurenes 0,12 miljonit eurot ning Trio
Trading Ab Oy käive vähenes 0,30 miljonit eurot.

Grupi  müügikäibe  suurenemine  tuli kuum- ja külmsuitsutatud ning muude
kalatoodete tootegruppidest, mis suurenesid vastavalt 0,46 miljonit eurot ja
0,31 miljonit eurot. Kala ja kalafilee tootegrupi müük vähenes 0,11 miljonit
eurot.

Võrreldes eelmise aasta aprilliga suurenes kuum- ja külmsuitsutatud toodete
osakaal 2,9 protsendipunkti ning muude kalatoodete osakaal 3,2 protsendipunkti.
Kala ja kalafilee tooterühma osakaal käibest vähenes samal perioodil 5,2
protsendipunkti.

+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Käive toodete lõikes, mln EUR |04 2019|Osakaal, %|04 2018|Osakaal, %|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Kala ja kalafilee       |  3,34|  43,22%|  3,45|  48,42%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Kuum- ja külmsuitsutatud tooted|  3,30|  42,60%|  2,83|  39,74%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Muud kalatooted        |  1,09|  14,08%|  0,78|  10,87%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Muu käive           |  0,01|   0,10%|  0,07|   0,97%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+
|Kokku             |  7,74|  100,00%|  7,13|  100,00%|
+-------------------------------+-------+----------+-------+----------+

Võrreldes 2018. aasta aprilliga pole müügikäibe jaotus kliendigruppide lõikes
praktiliselt  muutunud.  Kõikide gruppide osakaalu muutus jäi alla poole
protsendipunkti.

+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Käive kliendigrupiti, mln EUR | 04 2019 | Osakaal, % | 04 2018 | Osakaal, % |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Jaeketid           |  3,18 |   41,04% |  2,92 |   40,96% |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Hulgimüük           |  2,77 |   35,75% |  2,53 |   35,49% |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| HoReCa            |  1,69 |   21,88% |  1,58 |   22,20% |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Muu käive           |  0,10 |   1,33% |  0,10 |   1,36% |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Kokku             |  7,74 |  100,00% |  7,13 |  100,00% |
+-------------------------------+---------+------------+---------+------------+

Kolme suurima sihtturu käive oli 2019. aasta aprillis kokku 6,59 miljonit eurot
ja see moodustas 85,1% kogukäibest.

+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Käive riigiti, mln EUR | 04 2019 | Osakaal, % | 04 2018 | Osakaal, % |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Soome         |  4,94 |   63,83% |  4,81 |   67,42% |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Suurbritannia     |  0,96 |   12,36% |  1,05 |   14,71% |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Eesti         |  0,69 |   8,96% |  0,48 |   6,73% |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Muud riigid      |  1,15 |   14,85% |  0,79 |   11,13% |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+
| Kokku         |  7,74 |  100,00% |  7,13 |  100,00% |
+------------------------+---------+------------+---------+------------+

Muudest riikidest olid suurima käibega Läti (0,33 miljonit eurot), Prantsusmaa
(0,15 miljonit eurot), Belgia (0,13 miljonit eurot), Kanada (0,12 miljonit
eurot) ja Kreeka (0,07 miljonit eurot).

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee