Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 10 apr 2019 09:00:00 +0300
Manused
ASTallinna-10001770711-en.pdf
ASTallinna-10001770713-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri ASi Tallinna Sadam 2019 I kvartali reisijate- ja kaubaveo mahud
Tekst
2019. aasta I kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 4,7 miljonit tonni kaupa
ning 1,8 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes
kaubamaht 6,0%. Reisijate arv I kvartalis vähenes 7,0% võrra. Laevakülastuste
arv vähenes 4,5% võrra 1632 külastuseni.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul mõjutas esimeses kvartalis
nii kaubamahu kui reisijate arvu vähenemist mitmete reisilaevade liinilt eemal
olek.  ?Vastavalt  rahvusvahelistele  merendusregulatsioonidele peavad kõik
reisilaevad läbima korrapäraseid hooldusi ja käima dokis. Hoolduste tõttu olid
liinilt eemal nii Tallinki, Viking Line'i kui Eckerö Line'i laevad ja seetõttu
vähenes aasta esimestel kuudel sadamaid läbinud reisijate arv kui ka ro-ro
kaupade maht," ütles Kalm.

Kaubamahu  langust  mõjutas lisaks veeremile ka vedellasti projektikaupade
vähenemine jaanuaris. Suurima kasvu tegi konteinerites veetud kaupade maht
suurenedes 9%.

2019. aasta I kvartali ja kogu aasta kaubaveod lastiliikide lõikes ning
reisijate arv liinide lõikes on esitatud järgnevas tabelis:

                       I kvartal I kvartal muutus muutus %

                          2019   2018

 Kaubavood lastiliikide lõikes (tuh tonni)   4 719   5 019  -300  -6,0%

 Vedellast                   1 954   2 218  -263  -11,9%

 Ro-ro kaubad                  1 274   1 319  -45  -3,4%

 Puistlast                    823    851  -28  -3,3%

 Kaup konteinerites                490    449   40   9,0%

 Konteinerid TEU                59 605  51 666 7 939  15,4%

 Segalast                     178    182   -5  -2,5%

 Mitte-mereline                   0     0   0    - Reisijate arv liinide lõikes (tuh inimest)   1 790   1 924  -135  -7,0%

 Tallinn-Helsingi                1 616   1 686  -71  -4,2%

 Tallinn-Stockholm                151    216  -65  -30,1%

 Tallinn-Peterburi                 2     2   0   4,2%

 Kruiisireisijad (traditsiooniline)         0     0   0    -

 Muud                       20    19   1   6,0% Laevakülastuste arv              1 632   1 709  -77  -4,5%

 Kaubalaevad                   421    396   25   6,3%

 Reisilaevad (sh Ro-Pax)            1 211   1 313  -102  -7,8%

 Kruiisilaevad (traditsioonilised)         0     0   0    -Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on
jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: http://ts.ee/statistika

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni
kaupa.  Lisaks  reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis  ja  offshore  projektides.  Tallinna  Sadama  gruppi  kuulub  ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a
müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot
ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)Manus

 * Tallinna Sadam 2019 Q1 mahud EST (https://ml-
  eu.globenewswire.com/Resource/Download/8d464013-4c14-43d6-85b1-3e1691b85f74)