Teate vaade
Ettevõte Arco Vara AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Majandusaasta aruanne
Avaldamise aeg 04 apr 2019 16:19:08 +0300
Manused
ArcoVara-10001763141-en.pdf
ArcoVara-10001763143-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Arco Vara majandusaasta aruanne 2018
Tekst
Arco Vara AS avaldab käesolevaga oma 2018. aasta konsolideeritud auditeeritud
majandusaasta aruande. Finantstulemused ei ole võrreldes 14.02.2019 avaldatud
auditeerimata tulemustega muutunud.

Arco Vara AS-i 2018. aasta konsolideeritud auditeeritud majandusaasta aruanne on
kättesaadav Nasdaq Baltic-i kodulehel ja Arco Vara
kodulehel http://www.arcorealestate.com.

Kristel Tumm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4662
kristel.tumm@arcovara.com
www.arcorealestate.com

Manus

  * AVG AA 2018 EST (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/750799bc-
    e483-4b6b-800a-f3eacb9c1acc)