Teate vaade
Ettevõte AS Silvano Fashion Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muudatused emitendi oma aktsiate osakaalus
Avaldamise aeg 03 apr 2019 17:04:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Olulise osaluse muutus
Tekst
Lähtuvalt väärtpaberituruseaduse §-st 186 teavitab AS Silvano Fashion Group
börsi olulise osaluse muutusest.

29.03.2019 võõrandas Mari Tool endale kuuluvad 8 000 000 Silvano Fashion Group
AS-i aktsiat AS-ile Baltplast. Tehingu tulemusena omab AS Baltplast 24,5 %
Silvano Fashion Group AS-i hääleõiguslikest aktsiatest.

Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
Phone: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com