Teate vaade
Ettevõte AS Silvano Fashion Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muudatused emitendi oma aktsiate osakaalus
Avaldamise aeg 03 apr 2019 17:02:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Osaluse muutus
Tekst
Lähtuvalt väärtpaberituruseaduse §-st 186 teavitab AS Silvano Fashion Group
börsile osaluse muutusest.

29.03.2019 võõrandas Toomas Tool endale kuuluvad 620 000 Silvano Fashion Group
AS-i aktsiat AS-ile Baltplast. Tehingu tulemusena omab AS Baltplast 2,28 %
Silvano Fashion Group AS-i hääleõiguslikest aktsiatest.

Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
Phone: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com