Teate vaade
Ettevõte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 03 apr 2019 09:30:00 +0300
Manused
TallinkGru-10001758371-en.pdf
TallinkGru-10001758373-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS-i Tallink Grupp 2019 märtsi ja 2019 majandusaasta I kvartali statistika
Tekst
?2019. aasta märtsis vedas AS Tallink Grupp 686 488 reisijat, mis on 4,1% võrra
vähem võrreldes eelmise aasta märtsiga. Veetud kaubaveo ühikute maht suurenes
2,0% võrra 32 524 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes 5,9%
võrra 76 016 ühikuni.

2019. majandusaasta esimeses kvartalis (jaanuar - märts) vedas AS Tallink Grupp
1 855 772 reisijat, mis on 3,9% võrra vähem võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga. Veetud kaubaveo ühikute maht suurenes esimeses kvartalis 2,7% võrra
93 114 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes 3,7% võrra 214 087
ühikuni.

2019. a. märtsis ja majandusaasta esimeses kvartalis veeti AS-i Tallink Grupp
laevadega reisijaid, kaubaveo ühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:

                          I kvartal   I kvartal
        Märts 2019 Märts 2018 muutus     2019     2018 muutus
-------------------------------------------------------------------------------
 Reisijad     686 488  715 786 -4,1%   1 855 772   1 930 449 -3,9%

 Soome-Rootsi   216 302  203 724  6,2%    565 002    522 945  8,0%

 Eesti-Soome    357 814  374 617 -4,5%    996 982   1 025 036 -2,7%

 Eesti-Rootsi    61 493   81 326 -24,4%    155 516    227 279 -31,6%

 Läti-Rootsi    50 879   56 119 -9,3%    138 272    155 189 -10,9% Kaubaveo
 ühikud       32 524   31 879  2,0%    93 114    90 687  2,7%

 Soome-Rootsi    7 366   5 794 27,1%    19 661    16 145 21,8%

 Eesti-Soome    20 131   20 577 -2,2%    59 766    58 376  2,4%

 Eesti-Rootsi    3 639   4 145 -12,2%     9 638    12 258 -21,4%

 Läti-Rootsi     1 388   1 363  1,8%     4 049     3 908  3,6% Sõiduautod     76 016   80 768 -5,9%    214 087    222 370 -3,7%

 Soome-Rootsi    6 982   6 771  3,1%    19 438    18 219  6,7%

 Eesti-Soome    61 016   63 191 -3,4%    171 511    174 110 -1,5%

 Eesti-Rootsi    3 740   4 999 -25,2%    10 369    14 496 -28,5%

 Läti-Rootsi     4 278   5 807 -26,3%    12 769    15 545 -17,9%Veomahtude arengutele 2019. aasta märtsis ja majandusaasta esimeses kvartalis
avaldasid mõju järgmised asjaolud:

SOOME - ROOTSI
Majandusaasta esimeses kvartalis ei opereerinud korraliste hooldustööde tõttu
reisilaev Silja Symphony liinil 14 päeva ning reisilaev Galaxy 17 päeva.

EESTI - SOOME
Majandusaasta esimeses kvartalis ei opereerinud korraliste hooldustööde tõttu
reisilaev Star liinil 14 päeva.

EESTI - ROOTSI
Majandusaasta esimeses kvartalis ei opereerinud korraliste hooldustööde tõttu
reisilaev Baltic Queen liinil 42 päeva ning reisilaev Victoria 14 päeva.

LÄTI - ROOTSI
Majandusaasta esimeses kvartalis ei opereerinud hoolduspäevade ja korraliste
hooldustööde tõttu reisilaev Isabelle liinil kokku 10 päeva.


Joonas Joost
Juhatuse nõunik
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5/7
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee (mailto:veiko.haavapuu@tallink.ee)

Manus

 * 2019 03 EST Q1 (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/fc41ab23-
  d7bd-40e3-852d-05747cedc31c)