Teate vaade
Ettevõte AS Pro Kapital Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 13 märts 2019 18:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS-i Pro Kapital Grupp juhatuse liikme volituste pikendamine
Tekst
AS Pro Kapital Grupp (edaspidi Pro Kapital) teatab, et Pro Kapitali nõukogu
otsustas 12.03.2019 valida Edoardo Axel Preatoni tagasi Pro Kapitali juhatusse
kuni 31.12.2021.

Lühem ametiaeg kui 3 aastat on seaduse ja Ühingu põhikirjaga lubatud ning on
tingitud juhatuse liikme ja juhatuse esimehe ametiaegade kestuse vastavusse
viimisega ning ka vastavusse viimisest Ühingu majandusaastal seatavate
eesmärkide ja vastavate tulemuste hindamisega.

Edoardo Axel Preatoni on olnud Pro Kapitali juhatuse liige alates 14.09.2016.

AS Pro Kapital Grupp juhatus jätkab kolmeliikmelisena (Paolo Vittorio
Michelozzi, Allan Remmelkoor ja Edoardo Axel Preatoni).

Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
AS Pro Kapital Grupp
tel: +372 614 4920
prokapital@prokapital.ee