Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 13 märts 2019 15:21:12 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS-i LHV Group korralise üldkoosoleku otsused
Tekst
Täna Tallinnas Hilton Tallinn Park hotelli konverentsisaalis ?Las Vegas" (Fr. R.
Kreutzwaldi 23) toimunud AS-i LHV Group aktsionäride üldkoosolekul kinnitati
majandusaasta aruanne, otsustati maksta 2018. aasta eest dividende, nimetati
audiitor uueks perioodiks ja määrati nõukogu liikmetele makstav tasu.

Aktsionäride üldkoosolekul osales 148 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega
oli esindatud 19 378 728 häält. Niisiis oli koosolekul esindatud 74,49% kõigist
aktsiatega määratud häältest.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 19. veebruaril 2019 börsi
infosüsteemis ning LHV kodulehel, teade ilmus sama kuupäeva päevalehe Postimees
numbris.

AS-i LHV Group aktsionäride üldkoosolek otsustas:

 1. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Üldkoosolek otsustas ühehäälselt kinnitada Grupi 2018. aasta majandusaasta
aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

 1. 2018. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

2018. aasta majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele
omistatav kasum on 25 237 tuhat eurot.

Üldkoosolek otsustas kanda reservkapitali 1 262 tuhat eurot. Üldkoosolek
otsustas ühehäälselt kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise
ettepanek ja maksta dividende netosummas 21 eurosenti ühe aktsia kohta.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 27. märtsil 2019. aasta
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud
õiguste muutumise päev (ex-päev) 26. märts 2019. aasta. Alates sellest
kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2018.
majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 28. märtsil 2019.
aastal.

 1. Ülevaade 2019. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest

Juhatus andis aktsionäridele ülevaate Grupi 2019. aasta esimese kahe kuu
majandustulemustest, mis on avaldatud:

 * Jaanuari tulemused
  (https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=87452
  8&messageId=1100577)
 * Veebruari tulemused
  (https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=87902
  6&messageId=1106379)

 1. Ülevaade ärikeskkonnast ja viieaastasest finantsprognoosist

Juhatus andis aktsionäridele ülevaate ärikeskkonnast ja avaldatud Grupi
viieaastasest finantsprognoosist
(https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=874609&me
ssageId=1100679).

 1. Audiitori nimetamine 2020. - 2022. aasta majandusaastaks

Üldkoosolek otsustas ühehäälselt nimetada 2020. - 2022. aasta majandusaasta
audiitoriks  KPMG  Baltics  OÜ  (registrikood 10096082), määrata audiitori
tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda Grupi
juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks.

 1. Nõukogu liikmete töö tasustamine

Üldkoosolek määras ühehäälselt nõukogu liikmetele tasu 1500 eurot iga osaletud
nõukogu koosoleku eest.


LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV
Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab
rohkem kui 390 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 166 000 kliendi. LHV
hallatavatel pensionifondidel on rohkem kui 177 000 aktiivset klienti.

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=-
HImkhPn5CrvK7QPMrKn1hjtSW9arw_V2y_LtCo6vkuEePmCloZgNFzi4wIABEHq-
Dhh_dc0r3KevCCKlsjk3g==)