Teate vaade
Ettevõte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 11 märts 2019 09:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS Ekspress Grupp omandab OÜ Linna Ekraanid
Tekst
8. märtsil 2019 omandas AS Ekspress Grupp 100%lise osaluse ettevõttes Linna
Ekraanid OÜ, mis tegeleb digitaalse välireklaami müügiga Eestis. Seni kuulus
ASile Ekspress Grupp 50% ettevõttest.

2016. aasta juulis omandati OÜ Linna Ekraanid 50% osalus. Omandamise eesmärk oli
luua eeldused ASi Ekspress Grupp uue äriliini käivitamiseks ja kasvatada seeläbi
kontserni tegevusalade portfelli. Kontserni pikaajaline eesmärk on endiselt
arendada digitaalse välireklaami äriliini ja võtta nimetatud äris turul juhtiv
roll. 2016. aastal sõlmitud lepingu kohaselt oli Ekspress Grupil kohustus
omandada ülejäänud 50% ettevõttest 2019. aastal.

Tehing ei ole käsitatav olulise osaluse omandamisena NASDAQ Tallinna Börsi
reglemendi osa ?Nõuded emitentidele" tähenduses. AS Ekspress Grupp kinnitab, et
OÜ Linna Ekraanid ega ASi Ekspress Grupp juhatuse ja nõukogu liikmed ei ole
tehingust muul viisil isiklikult huvitatud. Poolte kokkuleppel tehingu hinda ega
muid tingimusi ei avalikustata. Ostutehing on finantseeritud laenuga.

OÜ Linna Ekraanid on kiiresti kasvav välimeediaettevõte, mis ehitab ja haldab
elektroonilisi välireklaami pindu. Ettevõte alustas LED-ekraanide paigaldamisega
aastal 2010. Praegu on Linna Ekraanidel 29 digitaalset väliekraani üle kogu
Eesti.


Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee (mailto:signe.kukin@egrupp.ee)AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille peamised tegevused
hõlmavad veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning
trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. 1989. aastal tegevust alustanud
Ekspress Grupp annab tööd 1700 inimesele, omab juhtivaid veebimeedia portaale
Baltimaades ning kirjastab Eesti loetumaid päeva- ja nädalalehti, lisaks
enamikku Eesti populaarsematest ajakirjadest.