Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 08 märts 2019 17:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PRF: Muudatus Överumans Fisk Ab juhatuses
Tekst
AS-i  PRFoods  Rootsi tütarettevõtja Överumans Fisk Ab-i senine juhatuse
asendusliige  Pekka Pentti Olavi Lahtinen on esitanud 08.03.2019 juhatuse
asendusliikme ametikohalt tagasi astumise avalduse ja uueks Överumans Fisk Ab
juhatuse asendusliikmeks saab AS-i PRFoods juhatuse liige Indrek Kasela. Indrek
Kasela omab seotud isiku kaudu 1 579 153 AS-i PRFoods aktsiat.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee