Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 08 märts 2019 16:24:02 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 28.02.2019
Tekst
EfTEN Real Estate Fund III AS teenis veebruaris 771 tuhat eurot müügitulu, mis
on 1,6% rohkem kui kuu varem. Kõrgem tulu on seotud tulu on seotud ABC Motorsi
müügi- ja teeninduspindade soetamisega ning sellega seotud üüritulu
lisandumisega alates 7. veebruarist. Samas tasus fond veebruaris auditiga seotud
kulusid ning sai veidi vähem tulu kommunaalteenuste vahendusest ja
haldustuludest, nii et fondi EBITDA tõusis veebruaris võrreldes jaanuariga 2
tuhande euro võrra ning oli kokku 619 tuhat eurot.

Fondi puhaskasum on 2019. aasta veebruaris 486 tuhat eurot (jaanuaris: 432 tuhat
eurot). Kõrgem puhaskasum on seotud intressiswapilepingu õiglase väärtuse
muutuse kasumiga.

Seoses ABC Motorsi müügi- ja teeninduspindade soetamisega investeeris fond
omakapitali veebruaris 1 216 tuhat eurot. Fondi tütarettevõte võttis
investeeringu tegemiseks laenu kokku 1 800 tuhat eurot. Kokku vähenes fondi raha
jääk veebruaris 1 112 tuhat eurot ning oli seisuga 28.02.2019 4 141 tuhat eurot.

Lähtudes fondi dividendipoliitikast, mis näeb ette, et vabast rahavoost
tasutakse minimaalselt 80% aktsionäridele dividendideks, saaks fond maksta
2019. aasta esimese kahe kuu kasumilt kokku dividende 447 tuhat eurot (14 senti
aktsia kohta).

EfTEN Real Estate Fund III konsolideeritud varade maht oli 28.02.2019 seisuga
110,6 miljonit eurot (31.12.2018: 108,5 miljonit eurot) ning omakapital 51,4
miljonit eurot (31.12.2018: 50,5 miljonit eurot).

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 28.02.2019 oli
15,95 eurot. NAV kasvas veebruaris 1%. EPRA aktsia puhasväärtus
(raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja
intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) on 28.02.2019 seisuga 17,13
eurot (31.01.2019: 16,97 eurot). EPRA NAV suurenes veebruaris samuti 1% võrra.Marilin Hein
Finantsjuht
Tel 655 9515
E-post: marilin.hein@eften.ee (mailto:marilin.hein@eften.ee)