Teate vaade
Ettevõte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 08 märts 2019 09:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Leedu Login tehnoloogia- ja innovatsioonikonverentsi korraldava ettevõtte omandamine
Tekst
7. märtsil 2019 sõlmis ASi Ekspress Grupp 100%-line tütarettevõte UAB Delfi
lepingu UAB-ga Small Talk Ideas ja Arnoldas Rogoznyjga 100%-lise osaluse
omandamiseks  Leedu  tehnoloogia-  ja  innovatsioonikonverentsi korraldavas
ettevõttes UAB Login Conferences.

UAB   Login   Conferences   peamine  tegevus  on  tehnoloogia-  ja
innovatsioonikonverentsi ?Login" (Login 2019 (https://login.lt/)) korraldamine.
Esimene konverents, kus oli 120 osalejat ja 11 esinejat, toimus 2007. aastal.
Tänaseks on sellest saanud Leedu suurim innovatsioonikonverents, kus on üle
4000 osaleja ja 120 esineja. ?Login" alustas tehnoloogia, uuenduste ja loovuse
käsitlustega, kui see oli oluline ainult valdkonna spetsialistidele. Järk-
järgult muutus ?Login" aga aasta oodatuimaks ürituseks - konverensti osalejate
arv  kasvas  koos  Leedu edusammudega ja suurenenud huvi võimaldas tuua
konverentsile rohkem rahvusvahelisi põnevaid esinejaid. Nüüdseks on üritusest
välja kasvanud atraktiivne koht koostööpartnerite leidmiseks.

Osaluse omandamise eesmärk on siseneda konverentside korraldamise turule ja
muuta  see  innovatsiooni-  ja  tehnoloogiakonverents  üheks  tuntumaks
innovatsiooniürituseks Baltikumis.

Tehing ei ole käsitatav olulise osaluse omandamisena NASDAQ Tallinna Börsi
reglemendi osa ?Nõuded emitentidele" tähenduses. AS Ekspress Grupp kinnitab, et
UAB Delfi ega ASi Ekspress Grupp juhatuse ja nõukogu liikmed ei ole tehingust
muul viisil isiklikult huvitatud. Poolte kokkuleppel tehingu hinda ega muid
tingimusi ei avalikustata.

Delfi   UAB   omab   Leedu   populaarseimat   uudisteportaali  DELFI
(https://www.delfi.lt/), kus on fokusseeritud kanalid erinevatele sihtrühmadele,
ja  kuulutusteportaali Alio.lt (https://www.alio.lt/). Alates 2007. aastast
kuulub Delfi UAB meediakontserni AS Ekspress Grupp.

Lisainfo: Vytautas Benokraitis, UAB Delfi tegevjuht, telefon +370 699 18015.


Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee (mailto:signe.kukin@egrupp.ee)


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille peamised tegevused
hõlmavad veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning
trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. 1989. aastal tegevust alustanud
Ekspress Grupp annab tööd 1700 inimesele, omab juhtivaid veebimeedia portaale
Baltimaades ning kirjastab Eesti loetumaid päeva- ja nädalalehti, lisaks
enamikku Eesti populaarsematest ajakirjadest.