Teate vaade
Ettevõte Skano Group AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 14 veebr 2019 13:50:48 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri SKANO: tütarettevõtja jagunemine
Tekst
Eesmärgiga korrastada kontserni struktuuri viiakse läbi AS-i Skano Group
tütarettevõtja jagunemine.

AS-i Skano Group tütarettevõtja Skano Furniture Factory Osaühing on 14.02.2019
allkirjastanud jagunemiskava, mille kohaselt toimub Skano Furniture Factory
Osaühingu jagunemine eraldumise teel. Tehingu tulemusena eraldatakse Skano
Furniture Factory Osaühingust alljärgnev vara: kinnistu asukohaga Suur-Jõe tn
48, Pärnu linn, Pärnu maakond (Kinnistu nr 1409705). Jagunemise käigus
asutatakse uus äriühing nimega Skano Property OÜ (asutamisel), mis on
jagunemisel omandavaks ühinguks ja saab eelnimetatud kinnistu omanikuks. Skano
Property OÜ (asutamisel) 100% omanikuks saab AS Skano Group ja juhatuse liikmeks
Torfinn Losvik. Skano Property OÜ (asutamisel) osakapitali suuruseks on 2500 EUR
ja tegevusalaks enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus. Jagunemise
tulemusel ei toimu muudatusi Skano Furniture Factory Osaühingu tegevuses ega
aktsiakapitali suuruses.

Uue tütarühingu loomine ja kontserni struktuuri korrastamine jagunemise läbi ei
oma mõju kontserni konsolideeritud majandustulemusele. Tütarühingu loomine ei
ole käsitletav olulise osaluse omandamisena NASDAQ OMX Tallinna Börsi reglemendi
osa "Nõuded Emitentidele" tähenduses. Ülalkirjeldatud struktureerimine
jagunemise teel ei avalda olulist mõju AS-i Skano Group kontserni tegevusele.
AS-i Skano Group nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingutest muul viisil
isiklikult huvitatud. Jagunemisel osaleva ühingu juhatuse ja nõukogu liikmetele
soodustusi ei anta.

Torfinn Losvik

Juhatuse liige

+ 372 56 99 09 88

torfinn.losvik@skanogroup.com (mailto:torfinn.losvik@skanogroup.com)