Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 12 veebr 2019 11:00:00 +0200
Manused
ASLHV-10001477311-en.pdf
ASLHV-10001477313-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri LHV Groupi 2019. aasta finantsplaan ja viieaastane finantsprognoos
Tekst
AS LHV Group avalikustab käesoleva aasta finantsplaani. Finantsplaani järgi
kasvavad grupi tulud 2019. aastal 5% ja konsolideeritud puhaskasum 1%. Erinevalt
2018. aastast ei prognoosi LHV tänavuseks suuri ühekordseid tulusid, kuid see-
eest korralikku tavaäri kasvu.

2019. aastaks prognoosib LHV laenuportfelli suurenemist 29% ning konsolideeritud
hoiuste kasvu 31% võrra. Hallatavate fondide mahu kasvuks prognoosib LHV 16%.
LHV Groupi käesoleva aasta maksude-eelse kasumi prognoos on 32,4 miljonit eurot
(+5% võrreldes 2018. aastaga).

---------------------------------------------------------------
 Võtmenäitajad            FP2019  2018     ?
---------------------------------------------------------------
 Laenud (mln eurot)          1181   919   +29%
---------------------------------------------------------------
 Hoiused (mln eurot)          1863  1422   +31%
---------------------------------------------------------------
 Fondide maht (mln eurot)       1407  1214   +16%
---------------------------------------------------------------
 Kulu/tulu suhe            49,8%  48,3%  +1,6 pp
---------------------------------------------------------------
 ROE (tulumaksueelne; omanike osa)  18,3%  20,9%  -2,6 pp
---------------------------------------------------------------
 Kapitali adekvaatsus         19,0%  19,4%  -0,4 pp
---------------------------------------------------------------


LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
"LHV jätkab 2019. aastal kiire kasvuga. Finantsplaani kohaselt suurenevad laenud
262, hoiused 441  ning fondide mahud 193 miljoni euro võrra. Ootame 2019.
aastast tugevat kliendibaasi kasvu ning klientide aktiivsuse suurenemist.

2019. aastal kasvab grupi kasum võrreldes 2018. aastaga 0,2 miljoni euro võrra,
kuid võrdlusbaasina sisaldas möödunud aasta mitmeid ühekordseid tulusid, mida ei
ole järgnevatesse aastatesse prognoositud. Seejuures suurendas eelmise aasta
kasumit Mokilizingase müügist teenitud 2,9 miljonit eurot, samuti on võrreldes
eelmise aastaga prognoositud institutsionaalse panganduse tulusid  1,5 miljoni
euro võrra madalamana ning tulenevalt pensionifondide kahanevatest tasumääradest
LHV Varahalduse maksude-eelse kasumi vähenemist summas 0,8 miljonit eurot.
Kuludest on suurenemas terve aasta eest arvestatav avansiline tulumaks, mida
2018. aastal arvestati ainult kolme viimase kvartali eest, ning allutatud
võlakirjade mahu suurenemisega seotud intressikulu. Jättes eelmainitud suuresti
erakorralised tegurid kõrvale, suureneb LHV ülejäänud äritegevusega seotud kasum
suurusjärgus 7 miljonit eurot. Viimane on kõige olulisem näitaja hindamaks LHV
äritegevuse sisulist ja pikaajalist kasvu.

2019. aasta peamisteks tegevusteks on kliendibaasi kasvatamine ning
aktiveerimine. Soovime kõnetada kasvavat hulka kliente, kellele läheb korda
Eesti kapitali olulisuse suurendamine kohalike finantsteenuste pakkumisel.
Teisalt oleme kujunenud finantsteenuseid eksportivaks ettevõtteks, meie
Ühendkuningriigi ärisuund on kasumlik.

Eestis oleme nähtavad suuremates linnades, väljastades kodulaenusid ning lisades
aasta jooksul uusi sularahaautomaate. Keskendume aktiivsetele ja elektroonilisi
kanaleid esikohale seadvatele klientidele, senisest enam paneme rõhku noortele.
Soovime arveldavat klienti, kelle palk laekub LHVsse ning kes kasutab
igapäevaste rahaasjade ajamiseks LHV pangakaarti.

Ettevõtete puhul keskendume laenuportfelli kasvatamisele ning kaubanduse
finantseerimise osakaalu suurendamisele. Keskendume klientidele, kellele on
oluline nende äritegevuse sisuline mõistmine ning sellel põhinev finantseerimise
struktuur. Jätkame üheastmelise otsustustasemega, mis tähendab kõigi otsuste
tegemist kohapeal, kiirelt ja paindlikult.

Finantsvahendajate ärisuunal jätkame tooteportfelli täiendamisega. Pärast
reaalajas naelamaksete süsteemiga liitumist on LHV üks esimesi panku maailmas,
mis suudab pakkuda nii reaalajas euro- kui ka naelamakseid. Jätkame kontode,
maksete, kaardimaksete vastuvõtmise, laenude ja valuutateenuse pakkumisega.
Kliendibaasi kasvatamisel jätkame kliendipõhiste lahenduste pakkumist.

Pensionifondides on esikohal klientidele parima tootluse saavutamine. Oleme
muutmas oma investeerimisstrateegiat, keskendudes senisest enam börsiväliste
erakapitali investeeringute leidmisele. Seda soodustab eelmise aasta lõpus vastu
võetud uus pensionifondide regulatsioon, mis on suurendamas
investeerimisstrateegiate valikut ning ühildab pensionikoguja, riigi ja
fondivalitseja motivatsiooni, lubades edukustasu võtta ainult korraliku
aastatootluse saavutamisel. Oma finantsplaanis oleme edukustasu prognoosinud
alates 2020. aastast, kuivõrd 2019. aasta septembrist rakenduva edukustasu
prognoosimine on oma lühiajalise perioodi tõttu käesolevaks aastaks keeruline,
kuna täpselt tuleks ennustada mõlemat muutujat - nii aasta viimase nelja kuu
fondide tootlust kui ka võrdlusindeksina sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa
laekumise muutust."


Pikk prognoos - järgmised 5 aastat

Ühtlasi avalikustab AS LHV Group järgmise viie aasta finantsprognoosi. Prognoosi
kohaselt kasvavad grupi tulud järgneval viiel aastal keskmiselt 20%, samal ajal
kui kulud kasvavad keskmiselt 11% aastas. Prognoosi kohaselt jõuab LHV
konsolideeritud puhaskasum 2023. aastaks 74 miljoni euroni.

-----------------------------------------------------------------------------
 Võtmenäitajad          FP2019  FP2020  FP2021  FP2022  FP2023
-----------------------------------------------------------------------------
 Maksude-eelne kasum        32,4   42,4   54,8   67,0   86,7
-----------------------------------------------------------------------------
 Laenud              1181   1448   1786   2094   2409
-----------------------------------------------------------------------------
 Hoiused              1863   2195   2561   2951   3313
-----------------------------------------------------------------------------
 Fondide maht           1407   1663   1946   2261   2609
-----------------------------------------------------------------------------
 Kulu/tulu suhe          49,8%  45,8%  42,5%  40,0%  36,2%
-----------------------------------------------------------------------------
 ROE (maksueelne; omanike osa)  18,3%  20,8%  22,8%  23,5%  25,4%
-----------------------------------------------------------------------------
 Kapitali adekvaatsus       19,0%  18,9%  19,1%  19,3%  20,0%
-----------------------------------------------------------------------------

(* Ärimahud toodud miljonites eurodes)


LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
"Viie aasta finantsprognoose oleme koostanud pidevalt, kuid avalikustame
prognoosi teist aastat. Anname endale aru, et viie aasta jooksul võib ettevõte
või seda mõjutav keskkond palju muutuda, kuid avalikustamise osas annab
kindluse, et seni oleme reeglina suutnud oma prognoose ületada. Eelkõige aga
annab pikaajalise prognoosi avalikustamine investoritele aimu, kuidas ja
millisena näeme pikaajalisi trende ja tulemusi.

Viie aasta finantsprognoosi üheks eelduseks on mõõduka majanduskasvu jätkumine.
Majandustsükli pöördumise prognoosimata jätmine ei tähenda riskidega
mittearvestamist. Meie krediidiotsused ja erinevad stressitestid võtavad
pidevalt arvesse järske stressistsenaariumeid, samamoodi arvestame nende
võimalike mõjudega kapitalipuhvreid määrates. Muudest peamistest eeldustest saab
esile tuua ärimahtude kasvu, finantsvahendajate ärisuuna osakaalu suurenemist,
euribori tõusu vastavalt turu prognoosidele, dividendipoliitika püsimise,
avansilise tulumaksu mõju ja Varahalduse edukustasu saavutamise alates 2020.
aastast. Varahalduse tulude arvestamisel on oluline rõhutada, et edukustasu
hakkame tulevikus kajastama aasta lõpus, kui on piisav kindlus edukustasu
aastapõhiseks saavutamiseks.

Kui eraldi välja tuua selgemini eristatava kolme aasta prognoosi, siis selle aja
jooksul kasvavad laenude ja hoiuste mahud kahekordseks ning fondide maht
suureneb poolteist korda. Neljandal ja viiendal aastal on prognoositud kolme
aasta trendi hoidmist.

Järgmise viie aasta tulumaksueelseks konsolideeritud omakapitali tootluseks
prognoosime vähemalt 20%, v.a 2019. aastal, mil antud tootlus ulatub 18%-ni,
kuivõrd viimase nelja kuu osas ei  ole prognoositud Varahalduse edukustasu. LHV
kapitaliseeritus püsib tugev, prognoosis on eeldatud käimasoleva 45 miljoni euro
suuruse võlakirjaprogrammi raames võlakirjade maksimaalset emiteerimist."LHV Group muudab 2019. aasta finantsplaani juhul, kui muutub tõenäoliseks
planeeritava puhaskasumi rohkem kui 10% ulatuses erinevus finantsplaanist. Viie
aasta prognoosi uuendab ettevõte taas 2020. aasta alguses või vajadusel koos
2019. aasta finantsplaani muudatustega.

Finantsplaanide tutvustamiseks ajakirjanikele korraldab LHV pressibriifingu 12.
veebruaril kell 11 LHV Tallinna kontoris. Esitlust on otseülekandena võimalik
jälgida LHV Facebooki lehel aadressil https://www.facebook.com/LHVPank/.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV
Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab
rohkem kui 390 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 164 000 kliendi. LHV
hallatavatel pensionifondidel on rohkem kui 177 000 aktiivset klienti.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee (mailto:priit.rum@lhv.ee)

Manus

 * LHVGroup Finantsplaan 2019 EST (https://ml-
  eu.globenewswire.com/Resource/Download/5529ff97-251c-4ca9-8376-e3e597cb02de)