Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 11 veebr 2019 16:05:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.01.2019
Tekst
EfTEN Real Estate Fund III AS teenis jaanuaris 759 tuhat eurot müügitulu, mis on
10% vähem  kui  kuu  varem.  Madalam  tulu  on  seotud  Saules Miestase
kaubanduskeskuses detsembris arvutatava aastase käibeüüriga. Fondi EBITDA oli
jaanuaris kokku 617 tuhat eurot, mis on 7% rohkem kui detsembris. Kõrgem EBITDA
tulenes jaanuarikuu madalamatest müügi- ja üldhalduskuludest.

Fondi puhaskasum on 2019. aasta jaanuaris 432 tuhat eurot (2018 detsember: 951
tuhat eurot). Väiksem puhaskasum kuu varasemaga võrreldes tulenes peamiselt
detsembris kajastatud kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumist summas
600 tuhat eurot.

Lähtudes  fondi dividendipoliitikast, mis näeb ette, et vabast rahavoost
tasutakse minimaalselt 80% aktsionäridele dividendideks, saaks fond maksta
2019. aasta jaanuari kasumilt kokku dividende 220 tuhat eurot (7 senti aktsia
kohta).

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud varade maht oli 31.01.2019
seisuga 108,8 miljonit eurot (31.12.2018: 108,5 miljonit eurot) ning omakapital
50,9 miljonit eurot (31.12.2018: 50,5 miljonit eurot).

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 31.01.2019 oli
15,8 eurot.  NAV  kasvas  jaanuaris  0,9%. EPRA  aktsia  puhasväärtus
(raamatupidamislik  puhasväärtus  ilma  edasilükkunud tulumaksukohustust ja
intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) on 31.01.2019 seisuga 16,97
eurot (31.12.2018: 16,81 eurot). EPRA NAV suurenes jaanuaris samuti 0,9%.Marilin Hein
Finantsjuht
Tel 655 9515
E-post: marilin.hein@eften.ee (mailto:marilin.hein@eften.ee)