Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 11 veebr 2019 14:01:10 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PARANDUSTEADE: ASi Tallinna Sadam 2019. aasta finantskalender
Tekst
Teates on muudetud aktsionäride üldkoosoleku ja auditeerimata 3-kuu vahearuande
avaldamise kuupäevi.

2019. aastal plaanib AS Tallinna Sadam avalikustada ettevõtte tulemused ja
korraldada üldkoosoleku järgnevatel aegadel:

  Nädal 2      2018. a 12-kuu reisijate- ja kaubaveo mahud

  27.02.2019   2018. a auditeerimata 12-kuu vahearuanne

  02.04.2019   2018. a auditeeritud majandusaasta aruanne

  Nädal 15     3-kuu reisijate- ja kaubaveo mahud

  14.05.2019   Aktsionäride üldkoosolek

  17.05.2019   Auditeerimata 3-kuu vahearuanne

  Nädal 28     6-kuu reisijate- ja kaubaveo mahud

  14.08.2019   Auditeerimata 6-kuu vahearuanne

  Nädal 41     9-kuu reisijate- ja kaubaveo mahud

  15.11.2019   Auditeerimata 9-kuu vahearuanne

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)