Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA VESI
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 01 veebr 2019 09:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Konkurentsiamet pikendas täiendavalt Tallinna Vee vastamistähtaega
Tekst
6.12.2018 teavitas Konkurentsiamet ASi Tallinna Vesi, et annab ettevõttele
võimaluse esitada käimasoleva järelevalvemenetluse raames omapoolsed
kommentaarid veeteenuse hindade kujunemise aluseks olevate hinnakomponentide
osas. Kui esialgu pikendas Konkurentsiamet ettevõtte selgituste esitamise
tähtaega 30. jaanuarini 2019, siis nüüd pikendas Konkurentsiamet tähtaega
täiendavalt kuni 1. aprillini 2019.

Tallinna Vesi palus Konkurentsiametilt tähtaja pikendamist seoses asjaoluga, et
Konkurentsiamet ei ole veel teinud otsust ettevõtte poolt 3.01.2019 esitatud
vaide osas, mis puudutas 4.12.2018 otsust jätta veeteenuse hinnad Tallinna ja
Saue linna tegevuspiirkonnas kooskõlastamata. Kuna järelevalvemenetlus on seotud
4.12.2018 otsusega, siis rahuldas Konkurentsiamet ettevõtte taotluse
järelevalvemenetluses vastamise tähtaja pikendamiseks. Konkurentsiametil on
kavas lahendada Tallinna Vee esitatud vaie hiljemalt 12. veebruariks 2019.

Konkurentsiameti järelevalvemenetlus on seotud 4.12.2018 otsusega jätta AS
Tallinna Vesi veeteenuse hinnad Tallinnas ja Saue linnas kooskõlastamata. Hetkel
peab Konkurentsiamet ettevõtte veeteenuse hindu Tallinnas ja Saue linnas
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse nõuetele mittevastavaks.

Eliis Vennik
Kliendisuhete ja kommunikatsiooni juht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2275
Eliis.vennik@tvesi.ee