Teate vaade
Ettevõte AS MERKO EHITUS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 31 jaan 2019 15:07:39 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Ehitusleping Eestis (ühisveevärk ja -kanalisatsioon Harjumaal)
Tekst
31. jaanuaril 2019 sõlmiti AS Merko Ehitus kontserni kuuluvate AS Merko Infra ja
AS Merko Ehitus Eesti konsortsiumi ning AS Saku Maja vahel projekteerimis- ja
ehitusleping Metsanurme, Kasemetsa ja Üksnurme piirkonna vee- ja
kanalisatsioonitorustike rajamiseks Saku vallas Harjumaal.

Lepingu raames rajatakse piirkonda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
liitumisvõimalus ligikaudu 1500 kinnistule ning uuendatakse piirkonna teede
katted.

Lepingu maksumus on ligikaudu 6,4 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.
Tööd algavad 2019. aasta kevadsuvel ning nende valmimise tähtaeg on 2021. aasta
juunis.

AS Merko Infra põhitegevusvaldkondadeks on vee-, kanalisatsiooni- ja
gaasitorustike välisvõrkude ehitamine, kanalisatsioonipumplate paigaldamine ning
sadeveesüsteemide ehitamine ja renoveerimine. Lisaks tegutseb ettevõte kesk- ja
kõrgepinge alajaamade ning liinide projekteerimise, seadistamise ja ehitamisega.

AS Merko Ehitus Eesti (www.merko.ee (https://www.merko.ee/)) on Eesti juhtiv
ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri, teede- ning elamuehituse
töid.

Lisainfo: AS Merko Infra juhatuse liige Marek Hergauk, tel +372 680 5105.

Priit Roosimägi
Finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
Telefon: +372 650 1250
E-post: priit.roosimagi@merko.ee (mailto:priit.roosimagi@merko.ee)

AS Merko Ehitus (group.merko.ee (https://group.merko.ee/)) kontserni kuuluvad
Eesti juhtiv ehitusettevõte AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA
Merks, Leedu turul tegutsev UAB Merko Statyba, Norra ehitusettevõte Peritus
Entreprenør AS ning kontserni kinnisvaraarenduse äriüksus koos kinnisvara
omavate äriühingutega. 2017. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 757
inimesele ning ettevõtte 2017. aasta müügitulu oli 317,6 miljonit eurot.