Teate vaade
Ettevõte AS Pro Kapital Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 30 jaan 2019 15:40:00 +0200
Manused
ProKapital-10001459931-en.pdf
ProKapital-10001459933-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS-i Pro Kapital Grupp müügikäive kasvas 2018. aastal 14 miljoni euro võrra
Tekst
Ettevõte näitas 2018. aasta 12 kuuga kasvu kõigi majandustulemuste lõikes.
Perioodi müügikäive kasvas 99% ehk 14 miljoni euro võrra 28,0 miljoni euroni,
võrreldes 2017. aasta 12 kuu 14,1 miljoni suuruse müügikäibega, mille hulgas on
lõpetatud tegevuste käive. 2018. aasta neljanda kvartali müügikäive oli 6,9
miljonit eurot võrreldes 4,3 miljoni euroga 2017. aasta samal perioodil.
Müügitulu on kasvanud nii kinnisvara- kui rendisegmendis tänu mitmete hoonete
valmimisele Tallinnas kui Riias. Kinnisvara müügitulud kajastatakse kinnisvara
üleandmise hetkel, mistõttu tulud sõltuvad elamuarenduse valmimisest.

2018. aasta 12 kuu ärikasum suurenes 19,1 miljoni euro võrra, moodustades 21,5
miljoni euro suuruse ärikasumi, võrreldes 2017. aasta sama perioodi 2,4 miljoni
euro suuruse ärikasumiga, mille hulka on arvestatud ka tulu lõpetatud
tegevustest. 2018. aasta neljanda kvartali ärikasum oli 16,7 miljonit eurot
võrreldes 1,2 miljoni euro suuruse kasumiga 2017. aasta samal perioodil.
Tegevustulemused sisaldavad aruandeperioodi lõpus kajastatavat
kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse kasvu. 2018. aasta ümberhindamise
kogumõju on 18,0 miljonit eurot.

Ettevõtte 2018. aasta 12 kuu puhaskasum oli 18 miljonit eurot, mis on 18,5
miljoni võrra suurem kui 0,5 miljoni euro suurune kahjum 2017. aasta samal
perioodil. Puhaskasumit mõjutas oluliselt kinnisvarainvesteeringute väärtuse
kasv seoses T1 Mall of Tallinn valmimisega. Nii 2018. aasta neljandas kvartalis
avatud T1 opereerimine, kui käimasolevate arendusprojektide erinevate etappide
jätkuv valmimine ja müük avaldavad olulist mõju tulevastele tuludele. Pro
Kapitali hinnangul näitavad ettevõtte tegevusnäitajad kasvu ka järgnevatel
perioodidel.


Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee

Manus

  * PKG Q4 2018 EST (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/0ca296a0-
    35fa-401d-839c-b3f999fee2ca)