Teate vaade
Ettevõte AS Pro Kapital Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 30 jaan 2019 15:30:00 +0200
Manused
ProKapital-10001459911-en.pdf
ProKapital-10001459913-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2018 a. IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)
Tekst
TEGEVUSARUANNE

Ettevõtte juhi ülevaade

2018. aasta on olnud Pro Kapitalile märgiline, kuna saavutasime oma äritegevuses
olulisi verstaposte, mis omakorda väljenduvad Ettevõtte finantstulemustes.
Oleme   näidanud stabiilset kasvu kõigis peamistes tegevusvaldkondades ja
pühendume paremate tulemuste saavutamisele ka edaspidi.

Pro Kapitali eesmärk on tugevdada oma positsiooni ühe suurima ja kindlaima
kinnisvara ettevõttena kogu Baltikumis, pöörates üha rohkem tähelepanu tegevuse
kõikidele aspektidele. Mul on eriliselt hea meel selle üle, et 2018. aasta
neljandas  kvartalis  avas  Pro  Kapital  ainulaadse  kaubandus-  ja
meelelahutuskeskuse T1 Mall of Tallinn, mis asub tulevikus valmiva Tallinna
transpordikeskuse südames. See uus maamärk on pidevas arengus ning tervitab juba
2019. aasta varakevadel oma katusel unikaalset vaateratast.

Alates 19. novembrist 2018 kaubeldakse Pro Kapitali aktsiatega Tallinna Börsi
põhinimekirjas.  Oleme enam kui kunagi varem pühendunud uute kogukondade
rajamisele ja soovime jagada oma tegemisi võrdväärselt nii investorite kui
avalikkusega.

Ehitame uusi kogukondi

Meie äritegevus ei seisne üksnes eluhoonete ehitamises. Loome terveid kogukondi
ja parandame elukeskkonda. Pea 25 aastane kogemus oma valdkonnas võimaldab meil
tulevikuvõimalusi ette näha ja seeläbi anda arendatavatele piirkondadele täiesti
uue väärtuse. Üks märkimisväärsemaid arendusi, Kristiine City Tallinnas, on
teerajajaks kinnisvara väärtuse kasvule kogu piirkonnas. Arendame piirkonda
erinevate etappidena. Kristina Majade arendusprojektis oleme lõpule jõudnud kuue
eluhoone ehitusega kümnest. Kokku oleme müünud 155 uut kodu viies kortermajas.
2018. aasta detsembris valminud kuuendas kortermajas on müümata vaid 8 korterit.
Järgmise nelja, Kristina Majade arendusprojekti, eluhoone ehitustööd on käimas.
Samaaegselt ehitustegevusega tegeleme aktiivselt korterite eelmüügiga ja 43
korterile oleme sõlminud eelmüügilepingud.

Pro Kapitalil on projekteerimisel mainekas Kalaranna elamu- ja ärikvartal
Tallinna vanalinna piiril. Kalaranna unikaalne asukoht Tallinna lahe ääres teeb
sellest ühe eksklusiivseima arendusprojekti kogu linnas. Kasvava huvi tõttu
projekti vastu alustasime esmaste broneerimistega 2018. aasta juulis. Olenemata
sellest, et ehitustööde- ega reklaamitegevusega ei ole veel alustatud, oleme
tänaseks kinnitanud 76 broneeringut Kalaranna elupindadele.

Riias, Kliversalas, ehitame elamupiirkonda, mis pakub suurepärast vaadet linna
keskusele. Uus elamupiirkond asub Daugava jõe ja Agenskalna lahe kaldal. 2018.
aasta  kevadel  lõpetasime  eksklusiivse  River Breeze Recidence ehituse.
Residentsis on saadaval veel vaid 37 luksuskorterit. Jätkame Kliversala järgneva
etapiga, aga samuti teiste arendusprojektidega Riias. Hetkel on projekteerimisel
Tallinase elamukvartal - kaasaegne kombinatsioon uutest ja restaureeritud
ajaloolistest hoonetest. Veel üks arenduspiirkond on endise tehase alal asuv
Zvaigznes kvartal, kus valmivad äripinnad moodustavad bürookompleksi. Selle
piirkonna projekteerimine on samuti töös.
Vilniuses on Pro Kapital arendamas vanalinna servas asuvat Shaltini? Namai
elukvartalit,  mis  pakub  suurepäraseid  vaateid  ajaloolisele  linnale.
Arendusprojekti esimene etapp on valminud ning tänaseks peaaegu välja müüdud.
2017. aastal  alustasime teise etapi, Shaltini? Namai Attico, elamuhoonete
ehitamisega. Tänaseks oleme allkirjastanud 77 eelmüügilepingut. Teise etapi neli
elamuhoonet  valmivad  2019. aasta  keskel.  Ettevõte  on  huvitatud uute
atraktiivsete kinnistute omandamisest piirkonnas, et alustada peale Shaltini?
Namai projekti valmimist uute projektidega.

Jätkuv finantstulemuste paranemine

Mitmete arendusprojektide etappide valmimine, mis on turul tõestanud oma
atraktiivsust, väljendub selgelt aruandeperioodi heades majandustulemustes.
2018. aasta lõpu seisuga ulatus Ettevõtte käive 28 miljoni euroni, mis märgib
99%-list kasvu võrreldes 14,1 miljonilise müügituluga 2017. aastal. Ettevõtte
müügitulu  on  kasvanud kinnisvara segmendis tulenevalt nelja korterelamu
valmimisest Tallinnas ja ühe korterelamu valmimisest Riias. Kinnisvara müügitulu
kajastatakse  peale  notariaalse müügilepingu allkirjastamist. Aruandeaasta
puhaskasum 18 miljonit eurot on 18,5 miljoni võrra suurem kui 0,5 miljoniline
kahjum 2017. aasta samal perioodil. Puhaskasumit mõjutas oluliselt T1 Mall of
Tallinn kinnisvarainvesteeringu väärtuse kasv seoses keskuse valmimise - ja
avamisega.

Ettevõte teeb jätkuvalt tööd selle nimel, et tõsta efektiivsust ja otsime
võimalusi  vähendada  finantskulusid  sooviga refinantseerida olemasolevaid
võlainstrumente.  Näeme stabiilset müügitulude ja äritegevuse tulemuste kasvu ka
tulevastel perioodidel.

2018. aasta lõpu seisuga oli Ettevõtte koguvõlgnevus finantsinstitutsioonidele
83,3 miljonit eurot. Laenud vähemusosanikelt moodustasid 0,3 miljonit eurot.
Ettevõttel oli lunastamata 10,2 miljoni euro väärtuses vahetusvõlakirju ja 28,5
miljoni euro väärtuses mittekonverteeritavaid võlakirju.

Ettevõttes töötas 31. detsember 2018 seisuga 89 inimest, 40 neist olid hõivatud
hotellis ja kinnisvarahaldusettevõtetes.

Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte  kogukäive  2018. aastal  oli  28,0 miljonit  eurot,  kasvades
võrdlusperioodi suhtes 99%. 2017. aasta sama perioodi kogukäive oli 12,1
miljonit  eurot  jätkuvates  tegevusvaldkondades  ja  koos  lõpetatud
tegevusvaldkondadega 14,1 miljonit eurot. Neljanda kvartali kogukäive oli 6,9
miljonit eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi 4,3 miljoni euro kogukäibega.
Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna
müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid
antakse ostjale üle. 2018. aasta tulemusi on positiivselt mõjutanud Kristina
Majade arenduse neljanda, viienda ja kuuenda elumaja valmimine ning Marsi 6
renoveerimine Tallinnas, samuti River Breeze Residence elumaja valmimine Riias,
kus eelmüügid vormistati notariaalselt kinnitatud müügitehinguteks.
2018. aasta brutokasumi moodustas 9,6 miljonit eurot, kasvades võrdlusperioodi
suhtes 78% võrra. 2017. aasta sama perioodi brutokasumi moodustas 4,6 miljonit
eurot jätkuvatest tegevusvaldkondadest ja 5,4 miljonit eurot Ettevõtte kogu
tegevusest. 2018. aasta neljanda kvartali brutokasum oli 2,7 miljonit eurot
võrrelduna 2,1 miljoni euro brutokasumiga 2017. aasta samal perioodil.
2018. aasta ärikasum kasvas võrdlusperioodi suhtes 19,1 miljoni euro võrra,
moodustades ärikasumi 21,5 miljonit eurot. 2017. aasta ärikasum oli 1,8 miljonit
eurot  jätkuvatest  tegevusvaldkondadest  ja 2,4 miljonit eurot ärikasumit
Ettevõtte kogu tegevusest. 2018. aasta neljanda kvartali ärikasum oli 16,7
miljonit eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi 1,2 miljoni euro brutokasumiga.
Ärikasumi  kasv sisaldab kasumit kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest.
Ümberhindluse mõju 2018. aastal oli 18,0 miljonit eurot (lisa 7).
2018. aasta puhaskasum kasvas võrdlusperioodi suhtes 18,5 miljoni euro võrra,
moodustades kasumi 18,0 miljonit eurot. 2017. aasta tulemiks oli 1,0 miljonit
eurot kahjumit jätkuvatest tegevusvaldkondadest ja 0,5 miljonit eurot kahjumit
Ettevõtte kogu tegevusest. 2018. aasta neljanda kvartali puhaskasum oli 15,8
miljonit eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi puhaskasumiga 0,9 miljonit eurot.
Rahavood põhitegevusest moodustasid 2018. aastal -1,0 miljonit eurot võrreldes
-5,3  miljoni euroga 2017. aastal. 2018. aasta neljanda kvartali rahavood
põhitegevusest moodustasid -4,5 miljonit eurot võrrelduna -2,2 miljoni euroga
2017. aasta samal perioodil.
Aktsia puhasväärtus oli 31. detsembril 2018 seisuga 1.80 eurot võrreldes 1.46
euroga 31. detsembril 2017.

?

                           | Jätkuvad ja lõpetatud
             Jätkuvad tegevusvaldkonnad  |  tegevusvaldkonnad
-----------------------------------------------------+-------------------------
            2018  Korr. 2017  2018 2017|  2018    Korr. 2017
 Tuhat eurot     12 kuud   12 kuud 4. kv 4. kv|12 kuud      12 kuud
-----------------------------------------------------+-------------------------
                               |
                           |
 Käive        27 991   12 077 6 948 4 281| 27 991      14 098
                           |
 Brutokasum      9 576    4 561 2 684 2 056| 9 576       5 380
                           |
 Brutokasum, %      34%     38%  39%  48%|  34%        38%
                           |
 Ärikasum/ -kahjum  21 467    1 797 16 688 1 155| 21 467       2 385
                           |
 Ärikasum/ -kahjum,                 |
 %            77%     15%  240%  27%|  77%        17%
                           |
 Puhaskasum/ -kahjum 18 040    -953 15 761  922| 18 040       -518
                           |
 Puhaskasum/                     |
 -kahjum, %       64%     -8%  227%  22%|  64%        -4%
                           |
                             |
 Kasum/ -kahjum                   |
 aktsia kohta (euro)  0,30    -0,02  0,26 0,02|  0,30       -0,01


                   31.12.2018  31.12.2017
------------------------------------------------------------


 Varad kokku (tuhat eurot)      245 105   175 158

 Kohustused kokku (tuhat eurot)    144 383    92 476

 Omakapital kokku (tuhat eurot)    100 722    82 682

 Võla / omakapitali suhe *        1,43     1,12 Varade tootlus, % **          8,6%    -0,3%

 Omakapitali tootlus, % ***       19,7%    -0,6%

 Aktsia puhasväärtus, eurot ****     1,78     1,46


*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
 **varade tootlus = puhaskasum/kahjum / varad kokku (keskmine)
 *** omakapitali tootlus = puhaskasum/kahjum / omakapital kokku (keskmine)
 **** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arvKONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

 tuhandetes eurodes                31.12.2018 31.12.2017
------------------------------------------------------------------------
 VARAD

 Käibevara

   Raha ja raha ekvivalendid              7 040   10 317

   Lühiajalised nõuded                 2 937   4 888

   Varud                        59 331   38 024
                         ----------------------
 Käibevara kokku                    69 308   53 229

 Põhivara

   Pikaajalised nõuded                  216     37

   Materiaalne põhivara                 7 128   7 435

   Kinnisvarainvesteeringud              168 129  114 140

   Immateriaalne põhivara                 324    317
                         ----------------------
 Põhivara kokku                    175 797  121 929

 VARAD KOKKU                     245 105  175 158 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

 Lühiajalised kohustused

   Lühiajalised võlakohustused             10 328   6 738

   Ostjate ettemaksed                  5 716   7 224

   Lühiajalised võlad tarnijatele           11 939   10 091

   Maksukohustused                    357    132

   Lühiajalised eraldised                 852    170
                         ----------------------
 Lühiajalised kohustused kokku             29 192   24 355

 Pikaajalised kohustused

   Pikaajalised võlakohustused            112 009   62 527

   Muud pikaajalised kohustused             1 039   3 437

   Edasilükkunud tulumaksukohustus           2 004   2 058

   Pikaajalised eraldised                 139     99
                         ----------------------
 Pikaajalised kohustused kokku            115 191   68 121

 KOHUSTUSED KOKKU                   144 383   92 476 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital

   Aktsiakapital nimiväärtuses             11 338   11 338

   Ülekurss                       5 661   5 661

   Kohustuslik reservkapital              1 082   1 082

   Ümberhindluse reserv                 3 262   3 256

   Eelmiste perioodide jaotamata kasum         59 944   60 369

   Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum         16 811    -419
                         ----------------------
 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital
 kokku                         98 098   81 287

 Mittekontrolliv osalus                 2 624   1 395

 OMAKAPITAL KOKKU                   100 722   82 682 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU            245 105  175 158Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

                              Korr.
                           2018  2017  2018  2017
 tuhandetes eurodes                12 kuud 12 kuud 4. kv  4. kv
-------------------------------------------------------------------------------
 JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD

 Äritulud

 Müügitulu                     27 991 12 077 6 948 4 281

 Müüdud toodete ja teenuste kulu         -18 415 -7 516 -4 264 -2 210
                         ------------------------------
 Brutokasum                     9 576  4 561 2 684 2 071 Turustuskulud                   -1 336  -822  -630  -186

 Üldhalduskulud                  -5 427 -5 256 -1 390 -1 478

 Muud äritulud                   18 823  4 114 16 144  748

 Muud ärikulud                    -169  -800  -120   0
                         ------------------------------
 Ärikasum/ -kahjum                 21 467  1 797 16 688 1 155 Finantstulud                      4    6   1   3

 Finantskulud                   -3 473 -3 352  -925  -817
                         ------------------------------
 Kasum/ kahjum enne tulumaksu           17 998 -1 549 15 764  341

 Tulumaks                       42   596   -3  582
                         ------------------------------
 Jätkuvate tegevuste puhaskasum/ -kahjum      18 040  -953 15 761  923 Kasum lõpetatud tegevusvaldkondadest          0   435   0   0

 Perioodi puhaskasum/ -kahjum           18 040  -518 15 761  923 Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:

   Emaettevõtte omanikele kuuluv osa        16 811  -419 14 491  955

   Mittekontrolliv osalus              1 229   -99 1 270  -32 Tulumaksujärgne muu koondkasum

 Objektid, mida edaspidi ei klassifitseerita
 kasumiaruandes

 Kinnisvara ümberhindluse reservi muutus        0   -4   0   3

 Aruandeperioodi koondkasum kokku         18 040  -522 15 761  926

 Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:

   Emaettevõtte omanikele kuuluv osa        16 811  -423 14 491  958

   Mittekontrolliv osalus              1 229   -99 1 270  -32 Kasum/ kahjum aktsia kohta jätkuvatest tegevus-
 valdkondadest (euro)                0,30  -0,02  0,26  0,02

 Perioodi kasum/kahjum aktsia kohta (euro)      0,30  -0,01  0,26  0,02Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

                          Korr.
                       2018  2017
 tuhandetes eurodes            12 kuud 12 kuud 2018 4.kv  2017 4. kv
-------------------------------------------------------------------------------
 Põhitegevuse rahavood

 Aruandeperioodi puhaskasum/ -kahjum    18 040  -518   15 762    923

 Korrigeerimised:

   Materiaalse ja immateriaalse põhivara
 kulum                    214   455     56    -20

   Kasum põhivara müügist           -4 -3 045     0     0

   Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist   -418    0     0     0

   Põhivara väärtuse muutus          -13   -26    -13    -26

   Kinnisvarainvesteeringute väärtuse
 muutus                  -17 979  -530  -16 069    -530

   Kasum tütarettevõtete osade müügist     0   346     0     0

   Finantstulud ja -kulud          3 468  3 460    923    815

   Muud mitterahalised muutused
 (netosumma)                15 345 12 410   -1 428    -683

 Muutused käibevahendites:

   Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes  1 773  -408    931    -833

   Varudes                -21 248 -23 880   -2 611   -4 221

   Kohustustes ja ettemaksetes        -119  6 556   -1 420   2 367

   Eraldistes                -107  -101    -609     23
                     --------------------------------------
 Põhitegevuse rahavood kokku        -1 048 -5 281   -4 478   -2 186 Rahavood investeerimistegevusest

 Materiaalse põhivara soetamine       -206  -281    -40    -127

 Immateriaalse põhivara soetamine       -24   -52    -17    -22

 Laekumised põhivara müügist         336  6 651     0     0

 Kinnisvarainvesteeringute soetamine   -47 786 -24 772  -16 702   -7 424

 Laekumised kinnisvarainvesteeringute
 müügist                  1 000    0   1 000     0

 Neto rahavood tütarettevõtete müügist     0  6 249     0     0

 Saadud intressid                4    6     1     2
                     --------------------------------------
 Rahavood investeerimistegevusest kokku  -46 676 -12 199  -15 758   -7 571 Rahavood finantseerimistegevusest

 Aktsiakapitali suurendamine          0  4 328     0   4 328

 Dividendimakse               -850    0     0     0

 Vähemusosalusega seotud netomuutus       0  -480     0     0

 Laekumised võlakirjade eest          0  1 446     0     0

 Vahetusvõlakirjade lunastamine       -649  -773     -6     0

 Saadud laenud               56 923 28 260   23 449   8 984

 Tagastatud laenud             -7 496 -7 048   -1 987    -909

 Makstud intressid             -3 481 -3 318   -1 259   -1 122
                     --------------------------------------
 Rahavood finantseerimistegevusest kokku  44 447 22 415   20 197   11 281 Raha ja raha ekvivalentide muutus     -3 277  4 935    -39   1 524

 Raha ja raha ekvivalendid perioodi
 alguses                  10 317  5 382   7 079   8 793

 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus  7 040 10 317   7 040   10 317

Korr. 2017 12 kuud - võrdlusperioodi andmed on auditeeritud 2017. majandusaasta
aruandest.

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee

Manus

 * PKG Q4 2018 EST (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/0ca296a0-
  35fa-401d-839c-b3f999fee2ca)