Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 11 jaan 2019 09:00:00 +0200
Manused
ASTallinna-10001436251-en.pdf
ASTallinna-10001436253-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri ASi Tallinna Sadam 2018 IV kvartali ja aasta reisijate- ja kaubaveo mahud
Tekst
2018. aasta IV kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 5,0 miljonit tonni kaupa
ning 2,3 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes
kaubamaht 2,0% eelkõige vedellasti arvelt. Reisijate arv IV kvartalis vähenes
1,0% võrra. Laevakülastuste arv kasvas 4,8% võrra 1841 külastuseni.

2018. aasta kokkuvõttes oli Tallinna Sadama kaubamaht kokku 20,6 miljonit tonni,
suurenedes eelmise aastaga võrreldes 7,4%, põhiliselt vedellasti ja ro-ro
kaupade arvelt. Reisijate arv kasvas aastate võrdluses 0,6%, jõudes läbi aegade
rekordilise 10,6 mln reisijani. Kasvu vedas kruiis, Tallinn-Helsingi liini
reisijate arv jäi eelneva aastaga samale tasemele.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul võib 2018. aasta tulemusega
rahule jääda, kuna ettevõte suutis keerulises konkurentsiolukorras kaubamahud
stabiilsena hoida ja isegi kasvatada. ?Reisijate arvu osas saavutasime 11.
aastat järjest rekordi," märkis Kalm.

2018. aasta IV kvartali ja kogu aasta kaubaveod lastiliikide lõikes ning
reisijate arv liinide lõikes on esitatud järgnevas tabelis:

               IV kvartal IV kvartal muutus  2018  2017 muutus

                  2018    2017

 Kaubavood   lastiliikide
 lõikes
 (tuh tonni)           5 028   4 928  2,0% 20 607 19 179  7,4%

 Vedellast            1 955   1 732 12,9%  8 832  7 447 18,6%

 Ro-ro kaubad          1 301   1 285  1,2%  5 345  5 066  5,5%

 Puistlast            1 149   1 289 -10,9%  3 911  4 146 -5,7%

 Kaup konteinerites        473    520 -8,9%  1 880  1 907 -1,4%

 Konteinerid TEU        57 548   58 399 -1,5% 222 654 215 451  3,3%

 Segalast             150    103 45,9%   639   612  4,5%

 Mitte-mereline           1     0 349,3%    0    1 -96,6% Reisijate  arv  liinide
 lõikes
 (tuh inimest)          2 314   2 336 -1,0% 10 619 10 560  0,6%

 Tallinn-Helsingi        2 040   2 049 -0,4%  8 797  8 798  0,0%

 Tallinn-Stockholm         216    232 -6,7%  1 009  1 013 -0,4%

 Tallinn-Peterburi         23     24 -7,1%   85   83  2,4%

 Kruiisireisijad
 (traditsiooniline)         14     13  5,0%   638   566 12,8%

 Muud                20     17 16,7%   90   100 -10,4% Laevakülastuste arv       1 841   1 757  4,8%  7 652  7 716 -0,8%

 Kaubalaevad            456    404 12,9%  1 754  1 677  4,6%

 Reisilaevad (sh Ro-Pax)     1 379   1 348  2,3%  5 550  5 723 -3,0%

 Kruiisilaevad
 (traditsioonilised)         6     5 20,0%   348   316 10,1%


Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on
jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: http://ts.ee/statistika

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni
kaupa.  Lisaks  reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis  ja  offshore  projektides.  Tallinna  Sadama  gruppi  kuulub  ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2017. a
müügitulu oli 121,3 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 66,5 miljonit eurot
ning puhaskasum 26,4 miljonit eurot.


Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)

Manus

 * Tallinna Sadam 2018 Q4 mahud EST (https://ml-
  eu.globenewswire.com/Resource/Download/4f25ba07-2cc2-477a-b683-35a3a5f9f9f3)