Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 10 jaan 2019 16:30:59 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.12.2018
Tekst
EfTEN Real Estate Fund III AS teenis detsembris 844 tuhat eurot müügitulu, mis
on 12% rohkem kui kuu varem. Kõrgem üür oli seotud aastas korra arvestatava
käibeüüriga Saules Miestase kaubanduskeskuses Leedus. Fondi EBITDA oli
detsembris kokku 579 tuhat eurot (novembris: 568 tuhat eurot).

EBITDA sisaldas detsembris fondivalitseja edukustasukulu summas 46 tuhat eurot,
mis arvutatakse valitsemislepingu alusel kahe viimase aasta börsipäevade
sulgemishindade vahelt, millest on elimineeritud minimaalne tootlikkus (10%)
ning dividendide väljamaksete mõju. Fondivalitseja edukustasuks on 20% selliselt
arvutatud viimaste börsipäevade hindade tõusult.

Fondi sõltumatu hindaja Colliers International viis detsembris läbi kaks korda
aastas teostatava kinnisvarainvesteeringute hindamise, mille tulemusel tõusis
fondi kinnisvaraportfelli väärtus 0,6% (600 tuhat eurot). Tänu
kinnisvarainvesteeringute ümbrehindluse kasumile oli tavapärasest kõrgem ka
fondi puhaskasum, ulatudes 951 tuhande euroni (novembris oli fondi puhaskasum
363 tuhat eurot).

2018. aasta 12 kuu kokkuvõttes on EfTEN Real Estate Fund III auditeerimata
andmetel teeninud 8,7 miljonit eurot (2017: 7,3 MEUR) müügitulu ja 6,7 miljonit
eurot (2017: 5,6 MEUR) EBITDA-d. EBITDA marginaal on mõlemal aastal 77%, s.t
Fondi müügi- ja üldkulud moodustavad müügitulust 23%.

Fondi puhaskasum on 2018. aasta 12 kuu kokkuvõttes 6,3 miljonit eurot (2017:
6,6 MEUR). Väiksem puhaskasum tulenes väiksemast kinnisvarainvesteeringute
ümberhindluse kasumist, mis 2018. aastal oli kokku 1,6 miljonit eurot ja 2017.
aastal 2,8 miljonit eurot.

Lähtudes fondi dividendipoliitikast, mis näeb ette, et vabast rahavoost
tasutakse minimaalselt 80% aktsionäridele dividendideks, saaks fond maksta
2018. aasta kasumilt kokku dividende 2,4 MEUR, mis on 74 senti aktsia kohta
(neto). 2017. aasta kasumilt maksis fond dividende 68 senti aktsia kohta.

EfTEN Real Estate Fund III konsolideeritud varade maht oli 31.12.2018 seisuga
108,5 miljonit eurot (31.12.2017: 97,3 miljonit eurot) ning omakapital 50,5
miljonit eurot (31.12.2017: 46,4 miljonit eurot). Fondi 12 kuu tootlus keskmise
sisse makstud kapitali kohta on detsembri lõpu seisuga 17,6%.

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 31.12.2018 oli
15,67 eurot. NAV kasvas detsembris 1,9%.


Marilin Hein
Finantsjuht
Tel. 655 9515
E-post: marilin.hein@eften.ee