Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA VESI
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 08 jaan 2019 09:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS Tallinna Vesi esitas Konkurentsiametile vaide seoses ameti otsusega jätta veeteenuse hinnad kooskõlastamata
Tekst
03.01.2019 esitas AS Tallinna Vesi Konkurentsiametile vaide seoses ameti
04.12.2018 otsusega, millega jäeti kooskõlastamata ASi Tallinna Vesi poolt
taotletud veeteenuse hinnad Tallinna ja Saue linna tegevuspiirkonnas.

AS Tallinna Vesi esitas vaide, sest ei pea Konkurentsiameti poolt otsuses
väljendatud seisukohti põhjendatuks. Konkurentsiameti hinnangul peaks ettevõtte
müügitulu olema taotletust ligikaudu 10 miljonit eurot väiksem.

Ühtlasi on AS Tallinna Vesi koostamas Konkurentsiametile vastust seoses sama
otsusega seotud järelevalvemenetlusega. Koostatavas vastuses põhjendab ettevõte
oma seisukohti veeteenuse hindade kujunemise aluseks olevate hinnakomponentide
osas. ASil Tallinna Vesi on vastamiseks aega kuni 30.01.2019.

Kuni Konkurentsiamet ei ole uusi veeteenuse hindu kooskõlastanud ega muul viisil
kehtestanud, kehtivad senised veeteenuse hinnad.

Ettevõte ootab jätkuvalt otsust käimasolevast rahvusvahelisest
vahekohtumenetlusest, kus AS Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V. on
esitanud Eesti Vabariigi vastu kahju hüvitamise nõude Eesti Vabariigi ja
Hollandi Kuningriigi vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse
kaitse lepingu alusel.

Eliis Vennik
Kliendisuhete ja kommunikatsiooni juht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2275
Eliis.vennik@tvesi.ee