Teate vaade
Ettevõte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 03 jaan 2019 09:30:00 +0200
Manused
TallinkGru-10001426731-en.pdf
TallinkGru-10001426733-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS-i Tallink Grupp 2018 detsembri ja 2018 majandusaasta IV kvartali statistika
Tekst
AS Tallink Grupp vedas 2018. aasta detsembris 811 261 reisijat, mis on 0,5%
võrra vähem võrreldes eelmise aasta detsembriga. Veetud kaubaveoühikute maht
vähenes 4,4% võrra 27 076 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes
3,3% võrra 84 814 ühikuni.

AS Tallink Grupp vedas 2018. majandusaasta neljandas kvartalis (oktoober -
detsember) 2 251 084 reisijat, mis on 2,8% võrra vähem võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht suurenes neljandas kvartalis 1,0%
võrra 98 286 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes 5,9% võrra
238 880 ühikuni.

2018. a. detsembris ja majandusaasta neljandas kvartalis veeti AS-i Tallink
Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:

         Detsember  Detsember     IV kvartal IV kvartal
             2018     2017 muutus     2018    2017 muutus
-------------------------------------------------------------------------------
 Reisijad      811 261   815 255 -0,5%  2 251 084  2 316 144 -2,8%

 Soome-Rootsi    240 370   232 347  3,5%   682 994   694 884 -1,7%

 Eesti-Soome    427 980   435 511 -1,7%  1 173 165  1 217 468 -3,6%

 Eesti-Rootsi    81 799    86 537 -5,5%   221 979   236 739 -6,2%

 Läti-Rootsi     61 112    60 860  0,4%   172 946   167 053  3,5% Kaubaveo
 ühikud       27 076    28 315 -4,4%    98 286   97 345  1,0%

 Soome-Rootsi     5 566    5 976 -6,9%    20 510   20 098  2,0%

 Eesti-Soome     16 995    17 893 -5,0%    61 585   61 674 -0,1%

 Eesti-Rootsi     3 347    3 292  1,7%    11 941   11 457  4,2%

 Läti-Rootsi     1 168    1 154  1,2%    4 250    4 116  3,3% Sõiduautod     84 814    87 672 -3,3%   238 880   253 896 -5,9%

 Soome-Rootsi     9 549    9 963 -4,2%    25 790   26 980 -4,4%

 Eesti-Soome     65 703    66 966 -1,9%   185 096   195 931 -5,5%

 Eesti-Rootsi     4 663    5 176 -9,9%    13 307   14 909 -10,7%

 Läti-Rootsi     4 899    5 567 -12,0%    14 687   16 076 -8,6%

Veomahtude arengutele 2018. aasta detsembris ja majandusaasta neljandas
kvartalis avaldasid mõju järgmised asjaolud:

SOOME - ROOTSI

Reisilaev Silja Serenade ei opereerinud liinil 12 päeva korraliste hooldustööde
tõttu.


Veiko Haavapuu
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5/7
10111 Tallinn, Estonia
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee (mailto:veiko.haavapuu@tallink.ee)

Manus

 * 2018 12 EST Q4 (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/d40d7704-
  87a2-4a64-844b-581e263fda10)