Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA VESI
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 21 dets 2018 17:40:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Konkurentsiamet pikendas Tallinna Vee vastamistähtaega, ettevõte esitas Tallinna Halduskohtu 19.11.2018 otsusele apellatsioonkaebuse
Tekst
6.12.2018 teavitas Konkurentsiamet ASi Tallinna Vesi, et annab ettevõttele
võimaluse  esitada  käimasoleva  järelevalvemenetluse  raames  omapoolsed
kommentaarid veeteenuse hindade kujunemise aluseks olevate hinnakomponentide
osas.  Kui  esialgu  ootas  Konkurentsiamet ettevõtte selgitusi hiljemalt
7.01.2019, siis  20.12.2018 rahuldas  amet  ettevõtte  taotluse  tähtaja
pikendamiseks. Tallinna Veel on vastamiseks aega 30. jaanuarini 2019.

Tallinna Vesi palus Konkurentsiametilt tähtaja pikendamist, et ettevõttel oleks
piisavalt aega Konkurentsiameti mahukate seisukohtade põhjalikuks analüüsiks ja
kaalutletud arvamuse kujundamiseks.

Konkurentsiameti järelevalvemenetlus on seotud 4.12.2018 otsusega jätta AS
Tallinna Vesi veeteenuse hinnad Tallinnas ja Saue linnas kooskõlastamata. Hetkel
peab Konkurentsiamet ettevõtte veeteenuse hindu Tallinnas ja Saue linnas
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse nõuetele mittevastavaks.

Ettevõte esitas 19.12.2018 apellatsioonkaebuse Tallinna Halduskohtu 19.11.2018
otsusele haldusasjas 3-14-363, millega halduskohus jättis rahuldamata ettevõtte
kaebused Konkurentsiameti vastu saamata jäänud tariifitulu hüvitamiseks ja
ettevõtte veeteenuse hindade kooskõlastamise taotluste läbivaatamata jätmise
vaidlustamiseks aastatel 2013-2017.

Eliis Vennik
Kliendisuhete ja kommunikatsiooni juht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2275
Eliis.vennik@tvesi.ee