Teate vaade
Ettevõte AS Inbank
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 21 dets 2018 11:17:52 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Inbank kaasas kapitali, emiteerides Eestis uudset AT1 võlakirja
Tekst
Inbank emiteeris täna Eesti investorile uudset esimese taseme omavahendite hulka
kuuluvat AT1 võlakirja, kaasates suunatud emissioonil 3,15 miljoni euro
väärtuses kapitali.

Inbanki nõukogu esimehe Priit Põldoja sõnul kasutatakse kaasatud kapitali
Inbanki kapitalistruktuuri tugevdamiseks ning kiire kasvu toetamiseks. ?2018.
aastal Inbanki laenuportfell enam kui kahekordistus, ületades 200 miljoni euro
piiri. Emiteerisime 3,15 miljoni euro väärtuses AT1 võlakirju, et muuta oma
kapitali struktuur mitmekesisemaks ja efektiivsemaks," sõnas Põldoja.

AT1 ehk Additional Tier 1 on Eesti panganduses uuenduslik hübriidinstrument,
millel on nii allutatud laenu kui ka omakapitali tunnused, ent mis kuulub panga
kapitaliarvestuses esimese taseme omavahendite koosseisu. AT1 võlakirja
riskitase ning seetõttu ka tootlus on investori jaoks kõrgem kui tavapärase
allutatud võlakirja puhul. Näiteks on AT1 võlakirjade emiteerijal õigus jätta
panga kapitali suhtarvude nõrgenemisel intressimakse ajutiselt või alaliselt
teostamata.

Inbanki poolt emiteeritud AT1 võlakirjade aastane intressimäär on 8,5% ning
intressimaksed toimuvad kvartaalselt. Võlakirjad on välja antud tähtajatult, ent
Inbankil on õigus võlakirjad viie aasta möödumisel investoritelt tagasi osta.

?Tegemist on keeruka ja Eestis esmakordselt emiteeritud instrumendiga, millega
soovisime testida investorite huvi tähtajatu ja kõrgema riskiga võlakirja vastu.
Võime rõõmuga tõdeda, et huvi võlakirja vastu oli oodatust suurem ja kaasasime
algselt plaanitust enam raha," ütles Põldoja.

Mujal Euroopas on AT1 võlakirjade väljaandmine pankade seas üsnagi levinud, kuna
see võimaldab täita regulaatori poolt seatud kapitalinõudeid, kahjustamata
seejuures aktsionäride poolt teenitavat omakapitalitootlust. Esimest korda
emiteeriti Euroopas AT1 võlakirja laadset instrumenti 2009. aastal.

2015. aastal pangana tegutsemist alustanud Inbank pakub teenuseid oma
internetipanga ja partnervõrgustiku kaudu. Inbank tegutseb Eesti, Läti, Leedu ja
Poola tarbijafinantseerimise turul. Lisaks kaasatakse rahvusvahelisi hoiuseid
Saksamaa ja Austria turult.

Lisainfo
Kristin Pihu
Inbank AS
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
kristin.pihu@inbank.ee (mailto:kristin.pihu@inbank.ee)
+372 5348 2436