Teate vaade
Ettevõte AS Harju Elekter
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muu oluline informatsioon
Avaldamise aeg 21 dets 2018 10:57:30 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta EUR - Euro
Pealkiri Finantsaruannete avaldamine 2019. aastal
Tekst
AS Harju Elekter soovib oma aktsionäridele häid pühi ning teatab, et avaldab konsolideeritud finantstulemused 2019. aastal järgmiselt:

2018.a 4.kvartali vahearuanne      27.02.2019
2019.a 1.kvartali vahearuanne      2.05.2019
Aktsionäride korraline üldkoosolek    2.05.2019
2019.a 2.kvartali vahearuanne      31.07.2019
2019.a 3.kvartali vahearuanne      30.10.2019

Majandustulemused avaldatakse eesti ja inglise keeles ning kõik teated on pärast nende avaldamist börsisüsteemis nähtavad ka ASi Harju Elekter koduleheküljel www.harjuelekter.ee

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
674 7400


Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
671 2761