Teate vaade
Ettevõte AS BALTIKA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muudatused aktsialiikidega esindatud õigustes
Avaldamise aeg 06 dets 2018 16:10:59 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Oluliste osaluste muutused
Tekst
AS Baltika teavitab järgmistest olulise osaluse muutustest: seoses aktsiate
ostutehinguga 30. novembril 2018 suurenes E. Miroglio Finance S.A. (Clearstream
Banking Luxembourg S.A. kontol) osalus AS-s Baltika 26,13 protsendini. Seoses
aktsiate müügitehinguga 30. novembril 2018 vähenes East Capital Asset Management
S.A. (SEB S.A. Client Assets Ucitis) osalus AS-s Baltika 0 protsendini.

Lähtuvalt Väärtpaberituru seaduse §-st 186 on börsiemitendil kohustus teavitada
börsi olulise osaluse muutumisest.Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com