Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA VESI
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 05 dets 2018 17:30:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Konkurentsiamet kooskõlastas Tallinna Vee lisateenuste hinnad Tallinnas ja Saue linnas, ent jättis veeteenuse hinnad kooskõlastamata
Tekst
Konkurentsiamet tegi otsuse ASi Tallinna Vesi poolt esitatud taotluse osas
Tallinna ja Saue linna tegevuspiirkonna veeteenuse ja sellega seotud
lisateenuste hindade kooskõlastamiseks. Konkurentsiamet otsustas kinnitada
ettevõtte poolt kooskõlastamiseks esitatud lisateenuste hinnad, ent jättis
veeteenuse hinnad kooskõlastamata.

AS Tallinna Vesi võib otsuse osas esitada 30 päeva jooksul vaide kas
Konkurentsiametile või kaebuse Tallinna Halduskohtule. AS Tallinna Vesi tutvub
lähemalt Konkurentsiameti poolt esitatud põhjendustega veeteenuse hindade
kooskõlastamata jätmisele ja langetab seejärel otsuse vaide või kaebuse
esitamise osas. Kuni Konkurentsiamet ei ole uusi veeteenuse hindu kooskõlastanud
ega muul viisil kehtestanud, kehtivad senised veeteenuse hinnad.

Ettevõte ootab jätkuvalt otsust käimasolevast rahvusvahelisest
vahekohtumenetlusest, kus AS Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V. on
esitanud Eesti Vabariigi vastu kahju hüvitamise nõude Eesti Vabariigi ja
Hollandi Kuningriigi vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse
kaitse lepingu alusel.

Eliis Vennik
Kliendisuhete ja kommunikatsiooni juht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2275
Eliis.vennik@tvesi.ee