Teate vaade
Ettevõte Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 03 dets 2018 14:30:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Tagasiostu tehingud
Tekst
Perioodil 26.11.2018 kuni 30.11.2018 tehti järgmised tehingud:

      Tagasi ostetud osakute  Osaku keskmine kaalutud  Hind kokku
 Kuupäev  hulk           hind (EUR)         (EUR)

 26.11.2018 5 769           1,3089           7 551,04

 27.11.2018 5 770           1,3089           7 552,35

 28.11.2018 5 779           1,3100           7 570,49

 29.11.2018 6 035           1,3100           7 905,85

 30.11.2018 5 911           1,3100           7 743,41

 Kokku   29 264          1,3096           38 323,15

Käesoleva teate avaldamise seisuga omab Baltic Horizon Fond 197 742 oma osakut.

404 294 oma osakut, mis osteti tagasi ajavahemikul 01.08 2018 - 19.10.2018, on
vastavalt Fondi osakute tagasiostu programmi tingimustele tühistatud.

Kõik ülaltoodud tehingud tehti Nasdaq Tallinna börsil SEB Pank AS poolt, kes
viib maaklerina läbi Fondi osakute tagasiostu programmi.

Programm kestab kuni 19.06.2019 ning selle jooksul võidakse omandada kuni
5 miljonit osakut kokku kuni EUR 5 miljoni eest hinnaga, mis on madalam kui
viimane osaku puhasväärtus (NAV).
Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com (http://www.baltichorizon.com/)

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb
alternatiivfondivalitseja  Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka
fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm,
www.baltichorizon.com (http://www.baltichorizon.com)