Teate vaade
Ettevõte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 03 dets 2018 09:40:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Oma aktsiate võõrandamine
Tekst
AS  Tallink  Grupp  (?Tallink" või ?Selts") võõrandas täna 259 800 Soome
väärtpaberi hoidmistunnistust (?FDR-id") Nordea Bank Abp-le hinnaga 1,1143 eurot
FDR-i kohta, mis vastab Tallinki aktsia kauplemismahu kaalutud keskmise hinnale
Nasdaq Tallina börsil 30. novembril 2018.

Nagu on varasemalt teavitatud sõlmis Selts 31. oktoobril 2018 turutegemise
lepingu  Nordea  Bank  Abp,  mis  tegutseb  Nordea Taani filiaali kaudu
(?Turutegija"), seoses teatud turutegemise tegevustega, mida Turutegija pakub
seoses FDR-idega. Täiendav informatsioon likviidsuse tagamise kokkuleppe kohta
on avalikustatud 19. novembri 2018 börsiteates,

Käesoleva teate avaldamise seisuga ei oma AS Tallink Grupp ühtegi aktsiat ja
omab 30 750 FDR-i.


Veiko Haavapuu
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5/7
10111 Tallinn
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee