Teate vaade
Ettevõte Nordecon AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 30 nov 2018 17:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Teave osaluse omandamise kohta äriühingus
Tekst
Nordecon AS nõukogu on teinud 30.11.2018 otsuse omandada AS'ile Luksusjaht
kuuluv 40%'line osalus SWENCN OÜ's 42 000 Nordecon AS'i oma aktsia eest. Tehingu
väärtus on 41 034 eurot arvestusega, et Nordecon AS oma aktsia väljalaskehind on
0,977 eurot aktsia kohta. Tehingu tulemusena saab Nordecon AS'ist SWENCN OÜ
100% osanik.  SWENCN  OÜ  omab  100% Nordeconi  kontserni kuuluva Rootsis
registreeritud ja tegutseva ehituse peatöövõtu ettevõtte SWENCN AB aktsiatest.
Tehingu eesmärk on täisosaluse omandamine Nordecon ASi jaoks olulisel välisturul
tegutsevas tütarettevõttes.

Tehingujärgselt nimetatakse SWENCN AB uueks juhatuse liikmeks Gerd Müller ja
asendusliikmeks Maret Tambek ning SWENCN AB juhatus jätkab koosseisseisus Priit
Luman (liige), Gerd Müller (liige) ja Maret Tambek (asendusliige). Uute juhatuse
liikmete ametisse nimetamisega lõppevad seniste juhatuse liikmete Sven Lennart
Alpståli ja Pär Oskar Wilhelm Lundebergi volitused.

SWENCN OÜ 40% osaluse omandamine ja muudatused SWENCN AB juhatuse kooseisus on
plaanitud teostada 2018. aasta detsembrikuu jooksul.

Osaluse omandamise näol ei ole tegemist olulise osaluse omandamisega NASDAQ
Tallinna  Börsi  reglemendi osa ?Nõuded Emitentidele" tähenduses. Osaluse
omandamiseks tehtud tehing on samas käsitletav tehinguna seotud isikute vahel,
kuna AS Luksusjaht omab enne tehingut 4 167 385 aktsia ehk 12,872% suurust
osalust Nordecon AS'is. Tehingujärgselt omab AS Luksusjaht 4 209 385 Nordecon AS
aktsiat. Nordecon AS'i nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil
isiklikult huvitatud.

Tehing ei oma mõju Nordecon AS'i varadele ja kohustustele, kuna SWENCN OÜ ja
tema tütarettevõtte SWENCN AB varad ja kohustused on ka seni konsolideeritud
Nordecon AS'i kui tütarettevõtted. Tehing hakkab alates 01.12.2018 avaldama mõju
Nordecon  AS'i emaettevõtja aktsionäridele kuuluvale kasumiosale, millesse
hakatakse SWENCN OÜ ja SWENCN AB kasumit arvestama 100%'list osalust arvestades
senise 60%'lise osaluse asemel.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud
hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule.
Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja
Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas,
Eestis. Kontserni 2017. aasta konsolideeritud müügitulu oli 231 miljonit eurot.
Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 700 inimesele. Alates 18.05.2006 on
emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com (mailto:andri.hobemagi@nordecon.com)
www.nordecon.com (http://www.nordecon.com)