Teate vaade
Ettevõte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 29 nov 2018 16:30:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Aktsiate tagasiostud
Tekst
AS Tallink Grupp on 29.11.2018 omandanud oma aktsaid Nasdaq Tallinna
väärtpaberibörsil alljärgnevalt:

+----------+----------------------+---------------------------+----------------+
|     |           |Aktsiate keskmine hind   |        |
|Kuupäev  |Ostetud aktsiate kogus|(EUR)           |Hind kokku (EUR)|
+----------+----------------------+---------------------------+----------------+
|29.11.2018|        20 937|           1.083|    22 671.33|
+----------+----------------------+---------------------------+----------------+


AS Tallink Grupp teavitas oma aktsiate tagasiostmisest maksimaalselt kuni
500 000 EUR ulatuses 1. novembri 2018 börsiteates seoses aktsiate Nasdaq
Helsinki börsil noteerimise tegevustega. Oma aktsiate tagasiost viidi läbi AS-i
Tallink Grupp korralise üldkoosoleku poolt 9. juunil 2015 heaks kiidetud oma
aktsiate tagasiostu tingimuste kohaselt.

Ettevõte omandas perioodil 02.11.2018 kuni 29.11.2018 kokku 493 800 oma aktsiat
ja aktsiate ostuhind oli kokku 499 987,01 eurot. Aktsiate tagasiostmine on
lõpetatud.

Käesoleva teate avaldamise seisuga omab AS Tallink Grupp 290 550 oma aktsiat,
mis konverteeritakse Soome väärtpaberi hoidmistunnistusteks (inglise keeles:
Finnish share depositary receipts - ?FDR").


Veiko Haavapuu
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel. +372 640 9914
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee