Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Jonna Pechter
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Bigbank Eesti juht
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: Bigbank AS
Juriidilise isiku tunnus: 5493007SWCCN9S3J2748
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Võlainstrument
Tunnuskood: EE3300004340
Tehingu liik: märkimine
5 1000.0
Koondmaht: 5
Koondhind: 1 000
Tehingu kuupäev: 2024-05-22 17:37:32
17:37:32
Tehingu koht: Väljapool kauplemiskohta
Avalikustatud: 2024-05-23 10:18:57
tehinguteavitus-6698.bdoc