Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: AS Infortar
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: AS Infortar juhatuse liikmed on AS Tallink Grupp nõukogu liikmed
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS Tallink Grupp
Juriidilise isiku tunnus: 529900QRMWAKKR3L9W75
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100004466
Tehingu liik: Ost
120000 0.72
Koondmaht: 120000
Koondhind: 0,72
Tehingu kuupäev: 2024-05-22 11:53:00
11:53:00
Tehingu koht: Väljapool kauplemiskohta
Avalikustatud: 2024-05-22 17:32:05
tehinguteavitus-6695.bdoc