Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Marta Vips
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Modera AS nõukogu esimehe Siim Vipsiga lähedalt seotud isik
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: Modera AS
Juriidilise isiku tunnus: 254900TBIGLAQ57PJW79
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100084203
Tehingu liik: Ost
37 4.44
22 4.44
3 4.43
7 4.4
27 4.4
4 4.39
9 4.3
4 4.33
45 4.34
10 4.42
29 4.35
4 4.39
40 4.38
5 4.37
20 4.35
134 4.44
Koondmaht: 400
Koondhind: 4,402
Tehingu kuupäev: 2024-05-20 08:31:37
10:46:05
10:46:05
10:46:05
10:46:05
10:46:05
10:46:05
08:31:37
08:31:37
08:31:37
08:31:37
08:31:37
08:31:37
08:31:37
08:31:37
08:31:37
08:31:37
Tehingu koht: First North Estonia, XTAL
Avalikustatud: 2024-05-22 17:32:59
tehinguteavitus-6694.bdoc