Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: OÜ Rododendron
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: AS PRFoods Nõukogu liikme Kuldar Leisiga seotud juriidiline isik
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS PRFoods
Juriidilise isiku tunnus: 529900PFXFO2ZDCRNK93
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100101031
Tehingu liik: Müük
80 0.108
100 0.107
20 0.106
2000 0.105
340 0.104
1500 0.103
2392 0.102
1000 0.102
5568 0.101
Koondmaht: 13000
Koondhind: 0,102
Tehingu kuupäev: 2024-05-20 09:44:23
09:44:23
09:44:23
09:44:23
09:44:23
09:44:23
09:44:23
09:44:23
09:44:23
09:44:23
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2024-05-22 15:19:36
tehinguteavitus-6692.bdoc