Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: OÜ Rododendron
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: AS PRFoods Nõukogu liikme Kuldar Leisiga seotud juriidiline isik
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS PRFoods
Juriidilise isiku tunnus: 529900PFXFO2ZDCRNK93
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100101031
Tehingu liik: Müük
11462 0.104
114 0.11
1100 0.109
1100 0.108
1707 0.107
2817 0.106
2500 0.105
Koondmaht: 20800
Koondhind: 0,105
Tehingu kuupäev: 2024-05-17 09:47:39
09:47:39
09:47:39
09:47:39
09:47:39
09:47:39
09:47:39
09:47:39
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2024-05-22 15:15:32
tehinguteavitus-6691.bdoc