Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Probus OÜ
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Liven AS nõukogu liige Krista Tammega seotud isik
Algne teade / muudatus: Algse teate muudatus
Muudatuse põhjus: jaotuse tulemusel muutus võlakirjade kogus
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: Liven AS
Juriidilise isiku tunnus: 894500FK54S8LWFWC546
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Võlainstrument
Tunnuskood: EE3300004332
Tehingu liik: Märkimine
197 1000.0
Koondmaht: 197
Koondhind: 1 000
Tehingu kuupäev: 2024-05-16 00:00:00
00:00:00
Tehingu koht: Väljapool kauplemiskohta
Avalikustatud: 2024-05-22 11:51:58
tehinguteavitus-6690.bdoc