Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Marta Vips
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Modera AS nõukogu esimehe Siim Vipsiga lähedalt seotud isik
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: Modera AS
Juriidilise isiku tunnus: 254900TBIGLAQ57PJW79
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100084203
Tehingu liik: Ost
10 4.44
25 4.44
65 4.44
Koondmaht: 100
Koondhind: 4,44
Tehingu kuupäev: 2024-05-21 10:54:40
10:53:26
10:53:26
10:54:40
Tehingu koht: First North Estonia, XTAL
Avalikustatud: 2024-05-22 15:45:34
tehinguteavitus-6685.bdoc