Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Aavo Kärmas
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: juhatuse esimees
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: Enefit Green AS
Juriidilise isiku tunnus: 485100EAUB2D0VTK1R43
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100137985
Tehingu liik: Ost
1225 3.122
1069 3.122
36 3.122
870 3.122
620 3.122
35 3.122
50 3.122
40 3.122
915 3.122
245 3.122
140 3.122
76 3.122
500 3.122
265 3.122
16 3.122
298 3.122
Koondmaht: 6400
Koondhind: 3,122
Tehingu kuupäev: 2024-05-21 07:00:02
07:00:02
07:00:02
07:00:02
07:00:02
07:00:02
07:00:02
07:00:02
07:00:02
07:00:02
07:00:02
07:00:02
07:00:02
07:00:02
07:00:02
07:00:02
07:00:02
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2024-05-22 15:28:43
tehinguteavitus-6682.bdoc