Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Andrus Ait
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Emitendi juhatuse liige
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS TALLINNA SADAM
Juriidilise isiku tunnus: 25490093MDYISEP1Y539
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100021635
Tehingu liik: Ost
4325 1.15
3062 1.15
Koondmaht: 7387
Koondhind: 1,15
Tehingu kuupäev: 2024-05-15 12:44:08
12:44:41
12:44:08
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2024-05-21 13:54:40
tehinguteavitus-6680.bdoc