Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: K VARA OÜ
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: K VARA OÜ juhatuse liige Kert Keskpaik on Arco Vara AS nõukogu liige
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: Arco Vara AS
Juriidilise isiku tunnus: 097900BHCB0000066171
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100034653
Tehingu liik: Ost
205 1.48
7 1.46
Koondmaht: 212
Koondhind: 1,479
Tehingu kuupäev: 2024-05-20 07:32:33
07:32:33
07:32:33
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2024-05-21 10:21:57
tehinguteavitus-6678.bdoc