Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Siim Vips
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Modera AS nõukogu esimees
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: Modera AS
Juriidilise isiku tunnus: 254900TBIGLAQ57PJW79
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100084203
Tehingu liik: Ost
113 4.3
25 4.35
5 4.45
50 4.5
11 4.5
18 4.5
Koondmaht: 222
Koondhind: 4,38
Tehingu kuupäev: 2024-05-16 07:46:20
07:46:20
07:46:20
07:46:20
07:46:20
07:46:20
07:46:20
Tehingu koht: First North Estonia, XTAL
Avalikustatud: 2024-05-20 17:03:48
tehinguteavitus-6676.bdoc