Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: K VARA OÜ
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: K VARA OÜ juhatuse liige Kert Keskpaik on Arco Vara AS nõukogu liige
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: Arco Vara AS
Juriidilise isiku tunnus: 097900BHCB0000066171
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100034653
Tehingu liik: Ost
286 1.425
Koondmaht: 286
Koondhind: 1,425
Tehingu kuupäev: 2024-05-16 12:43:32
12:43:32
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2024-05-20 17:04:44
tehinguteavitus-6673.bdoc