Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Rododendron OÜ
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: AS PRFoods Nõukogu liikme Kuldar Leisiga seotud juriidiline isik
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS PRFoods
Juriidilise isiku tunnus: 529900PFXFO2ZDCRNK93
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Aktsia
Tunnuskood: EE3100101031
Tehingu liik: Müük
1000 0.111
750 0.11
100 0.109
2100 0.108
1600 0.107
2450 0.106
Koondmaht: 8000
Koondhind: 0,108
Tehingu kuupäev: 2024-05-16 08:09:00
08:09:00
08:09:00
08:09:00
08:09:00
08:09:00
08:09:00
Tehingu koht: Nasdaq Tallinn AS, XTAL
Avalikustatud: 2024-05-20 15:29:31
tehinguteavitus-6672.bdoc