Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Martin Länts
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Juhatuse esimees
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: Bigbank AS
Juriidilise isiku tunnus: 5493007SWCCN9S3J2748
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Võlainstrument
Tunnuskood: EE3300004340
Tehingu liik: Märkimine
30 1000.0
Koondmaht: 30
Koondhind: 1 000
Tehingu kuupäev: 2024-05-15 20:16:16
20:16:16
Tehingu koht: Väljapool kauplemiskohta
Avalikustatud: 2024-05-17 15:26:35
tehinguteavitus-6654.bdoc