Börsiemitentidega seotud isikute tehingu vaade
Juhtimiskohustusi täitva isiku / temaga lähedalt seotud isiku andmed
Nimi: Sihtasutus Põltsamaa ühisgümnaasiumi Toetusfond
Teate esitamise põhjus
Positsioon/staatus: Nõukogu liikmega seotud isik, Heldur Meerits, AS LHV Group nõukogu liige
Algne teade / muudatus: Algne teade
Emitendi, lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise, enampakkumisplatvormi, enampakkumise korraldaja või enampakkumise seire teostaja andmed
Nimi: AS LHV Group
Juriidilise isiku tunnus: 529900JG015JC10LED24
Tehingu(te) andmed: see jagu esitatakse eraldi i) iga instrumendi liigi kohta; ii) iga tehingu liigi kohta; iii) iga kuupäeva kohta ning iv) iga koha kohta, kus tehinguid on tehtud.
Finantsinstrumendi liik: Võlainstrument
Tunnuskood: EE3300003573
Tehingu liik: Märkimine
93 1000.0
Koondmaht: 93
Koondhind: 1 000
Tehingu kuupäev: 2023-09-19 12:46:53
12:46:53
Tehingu koht: Väljapool kauplemiskohta
Avalikustatud: 2023-09-22 11:25:37
tehinguteavitus-6147.bdoc